Palkkiosuositukset

Tietokirjailijoiden asiantuntemusta hyödynnetään monin eri tavoin: heidän kirjoituksiaan julkaistaan sanoma- ja aikakauslehdissä sekä kirjoina, he esiintyvät erilaisissa yleisö- ja koulutustilaisuuksissa ja heitä haastatellaan oman alansa asiantuntijoina televisiossa ja radiossa. Tietokirjailijoille kuuluu kohtuullinen palkkio tehdystä työstä.

Suomen tietokirjailijat ry antaa suositukset erilaisista kirjoitus- ja esiintymispalkkioista. Palkkiosuositukset perustuvat Lukukeskuksen ja Akavan suosituksiin sekä Yhtyneet-sopimukseen

Yhtyneet-sopimus

Yhtyneet-sopimus on Yleisradio Oy:n sekä muun muassa Suomen tietokirjailijat ry:n allekirjoittama palkkioita ja työehtoja koskeva sopimus. Sopimuksessa määritellään radio‐ ja televisio-ohjelman tekemisestä sekä ohjelmassa esiintymisestä suoritettavat palkkiot.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenten etuja koskevat muun muassa palkkiomääräykset erilaisista asiantuntijuutta vaativista esiintymisistä. Esiintymisestä sovittaessa haastateltavan tai asiantuntijan kanssa on selvitettävä, minkälaista valmistautumista tehtävä vaatii ja mitkä ovat siihen sovellettavat palkkioperusteet .

Sopimuksen mukaan palkkiota ei makseta esiintyjille uutisluontoiseksi lausunnoksi miellettävästä haastattelusta, joka liittyy esiintyjän virkaan, toimeen tai tehtävään. Myöskään poliittisissa ohjelmissa esiintymisestä ei makseta palkkiota. Kirjailijalle ei makseta palkkiota haastattelusta, jota voidaan pitää uutisluonteisena sen vuoksi, että se käsittelee kirjailijan uusinta kirjaa.

Yhtyneet-sopimuksen olemassaolo kannattaa muistaa tehtäessä töitä Yleisradio Oy:n kanssa. Sopimukseen ja siinä määriteltyihin palkkioihin kannattaa tutustua.

Yhtyneet-sopimus on saatavilla RTTL:n verkkosivuilta. Suomen tietokirjailijat ry:n toimistosta saa sopimuksen painettuna versiona sekä lisätietoa sopimuksesta.