Tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet

Tekijän on huolehdittava siitä, että hänellä on tekijänoikeus luovuttamaansa materiaaliin. Mikäli tekijän luovuttama aineisto sisältää jonkun muun tuottamaa aineistoa, tekijän on huolehdittava siitä, että hänellä on oikeus käyttää kyseistä materiaalia sekä siitä, että hän merkitsee tällaiset aineistot asianmukaisesti ja ilmoittaa tällaisen aineiston tekijän ja/tai tekijänoikeudenhaltijan tiedot tekijänoikeuslain ja hyvän tavan mukaisesti.

Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on oikeus ottaa julkistetusta teoksesta lainauksia hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Tekijä ei tarvitse lainaamansa teoksen tekijältä lupaa sitaattioikeuden käyttöön, mutta hänen tulee huolehtia siitä, että lainattavan teoksen tekijä- ja teostiedot merkitään asianmukaisesti. Tekijä on myös voinut saada luvan käyttää toisen tekijän aineistoa laajemminkin kuin sitaattioikeuden rajoissa. Myös tällöin tekijän tulee huolehtia siitä, että hänen käyttämänsä toisen tekijän aineisto merkitään asianmukaisesti.

Tekijänoikeuslaissa ei ole tarkkoja määritelmiä sille, miten ja missä tiedot tulee mainita, jotta merkintä olisi hyvän tavan mukainen. Käytännöt vaihtelevat aloittain ja muun muassa tiedemaailmassa on hyvinkin tiukat säännöt siitä, miten esimerkiksi toisen aineistosta otetut siteeraukset merkitään. Joka tapauksessa toisen teoksen teos- ja tekijätiedot on merkittävä niin, että ulkopuolinenkin voi ne vaikeuksitta havaita. Siteerattavan tekstin tulee erottua muusta tekstiaineistosta niin, että lukija voi helposti havaita, mikä osa tekstistä on tekijän omaa aineistoa ja mikä puolestaan jonkun toisen tekijän teoksesta lainattua. Tekijän on huolehdittava toisen oikeuksien kunnioittamisesta ja tekijätietojen asianmukaisesti merkitsemisestä myös mahdollisen kuva-aineiston osalta.