Progressiivisesti nouseva tekijänpalkkio

Tekijänpalkkio voidaan määritellä myyntimäärien perusteella progressiivisesti nousevaksi. Palkkioprosentin korotukset motivoivat tekijää pyrkimyksissään kirjoittaa mahdollisimman onnistunut teos, ja hänen on kohtuullista saada osuutensa siitä, jos teos ylittää sille asetetut myyntiodotukset. Jokaisesta myydystä teoskappaleesta kertyvä taloudellinen hyöty kasvaa myös suhteellisesti mitä enemmän teosta on myyty. Teoksen voidaan tavallisesti katsoa täyttäneen tietyt myynnilliset tavoitteet, kun ensipainos on myyty loppuun. Tässä vaiheessa tekijänpalkkiota olisi perusteltua korottaa muutamalla prosenttiyksiköllä.

Palkkioprosenttia on kohtuullista korottaa myös toisen kerran, mikäli teos myy tämänkin jälkeen hyvin. Sähköisissä julkaisuissa tekijänpalkkion progressio voi olla huomattavakin, sillä lisämyynti ei aiheuta kustantajalle lainkaan lisäkuluja, kuten paino- tai toimituskuluja. Tällöin voidaan puhua jopa kymmenien prosenttiyksikköjen korotuksista.

Sovittaessa progressiivisesti nousevasta tekijänpalkkiosta, on tärkeää sopia korotusten rajat realistisiksi siten, että tekijän on mahdollista saada myös korotettua tekijänpalkkiota. Tekijän on hyvä käydä kustantajan kanssa keskustelua myyntiodotuksista ennen progression rajoista sopimista. Rajat vaihtelevat luonnollisesti tapauskohtaisesti.