Hallitus 2023

Suomen tietokirjailijat ry:tä johtaa kymmenjäseninen hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskausiksi syyskokouksessa. Yhdistyksen hallituksen alustavat kokousajat vuodelle 2023 ovat 9.2.2023, 13.4.2023, 8.6.2023, 17.8.2023, 12.10.2023 ja 4.12.2023. Lisäksi hallitus kokoontuu aina tarpeen mukaan.


Hallituksen jäsenet 2023

Timo Tossavainen, puheenjohtaja
Anne Mäntynen, varapuheenjohtaja
Mervi Holopainen
Markus Hotakainen
Elina Kahla
Riitta Korhonen
Päivi Kosonen
Petri Laukka
Kai Myrberg
Rainer Oesch


 

Timo Tossavainen

puheenjohtaja

FT Timo Tossavainen on koulutukseltaan matemaatikko ja matematiikanopettaja. Hän on toiminut Luulajan teknillisen yliopiston matematiikan ja sen opetuksen professorina vuodesta 2017. Sitä ennen hän työskenteli Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella mm. opettajankoulutuslaitoksen johtajana.

Tossavaisen tärkeimmät tutkimusaiheet liittyvät matematiikan oppimisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden välisten suhteiden selvittämiseen sekä matemaattisten käsitteiden yleistämiseen. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet myös oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien muutosta varsinkin digitalisaation näkökulmasta. Vapaa-aikanaan hän harrastaa musiikkia, ulkoilua ja puolipakollista vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten urheiluharrastusten parissa.

Tossavainen on kirjoittanut matematiikan oppikirjoja sekä lukioita että korkeakouluja varten. Lisäksi hän on toimittanut tietokirjoja opettajankoulutukseen ja oppikirjoihin liittyvistä aiheista. Hän on kirjoittanut myös tiedettä popularisoivia artikkeleja sekä arvioita tietokirjoista useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin lehtiin.

Tossavainen on ollut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen vuodesta 2006 alkaen. Hän toimi yhdistyksen hallituksen jäsenenä 2011–2019 ja Etelä-Savon aluevastaavana 2009–2020. Hän on myös politiikkatyöryhmän, hallituksen työvaliokunnan sekä talousvaliokunnan puheenjohtaja.

Ota yhteyttä Timoon:
timo.tossavainen[at]ltu.se

 

Anne Mäntynen

varapuheenjohtaja

Kuva: Sasa Tkalcan / Helsingin yliopisto

Anne Mäntynen on suomen kielen dosentti ja tietokirjailija. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professorina.

Mäntynen on kirjoittanut ja toimittanut teoksia erityisesti korkeakouluopiskelijoiden ja -tutkijoiden tarpeisiin. Hän on ollut mukana myös lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjojen tekemisessä. Helsingin yliopistossa Mäntynen on vastannut pitkään humanistisen tiedekunnan pakollisista kirjoittamisen opinnoista ja toiminut eri alojen kirjoittajakouluttajana eri puolilla Suomea.

Tutkimuksessaan Mäntynen on tarkastellut muun muassa tietokirjojen suomentamista ja kirjoittamisen ohjausta yliopistossa. Viimeksi hän on kirjoittanut yhdessä Sari Pietikäisen kanssa teoksen Uusi kurssi kohti diskurssia (2019) ja toimittanut Kaarina Hipin ja Camilla Lindholmin kanssa teoksen Vanhuus ja kielenkäyttö (2020).

Yhdistyksen jäseneksi Mäntynen tuli vuonna 2009. Hän oli hallituksen jäsen vuosina 2013–2015, koulutustyöryhmän jäsen vuosina 2012–2015 ja palkintolautakunnan jäsen vuosina 2014–2017. Lisäksi Mäntynen on edustanut yhdistystä J. A. Hollo -palkintoraadissa 2013–2015 ja EU:n kirjallisuuspalkinnon raadissa. Mäntynen aloitti yhdistyksen hallituksessa jälleen vuonna 2019 ja varapuheenjohtajana 2021. Hän oli myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työryhmän jäsen.

Ota yhteyttä Anneen:
anne.mantynen[at]helsinki.fi

 

Mervi Holopainen

hallituksen jäsen

Kuva: Varpu Heiskanen / Itä-Suomen yliopisto

FM, KL Mervi Holopainen toimii biologian ja maantieteen lehtorina Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa. Uraan on kuulunut myös työskentelyä tutkimusapulaisena, assistenttina, projektitutkijana sekä yläkoulun rehtorina.

Holopainen on ollut biologian oppikirjojen tekijäryhmissä 1990-luvun alusta saakka. Hän on tehnyt oppimateriaaleja sekä yläkouluun että lukioon ja kirjoittanut artikkeleja biologian opetusmenetelmistä sekä erityisesti evoluution opettamisesta. Opettajankouluttajana kiinnostuksen kohteena ovat myös tekijänoikeudet ja niiden huomioon ottaminen koulutyössä.

Yhdistyksen jäsen Holopainen on ollut vuodesta 1994 ja hallituksessa vuodesta 2020.

Ota yhteyttä Merviin:
mervi.hel.holopainen[at]gmail.com

 

Markus Hotakainen

hallituksen jäsen 

Tietokirjailija, tiedetoimittaja ja suomentaja Markus Hotakainen on kirjoittanut tähtitieteestä, avaruustutkimuksesta ja luonnontieteistä vuodesta 1983 lähtien useisiin eri lehtiin ja julkaisuihin, myös kansainvälisiin. Kirjoja hän on julkaissut vuodesta 1999.

Hotakaisen yli 30 teoksen tuotannosta valtaosa keskittyy Maan ulkopuolisiin asioihin avaruuden mahdollista älyä myöten, mutta hän on kirjoittanut myös säästä ja ilmastosta, energiantuotannon tulevaisuudesta ja tieteenhistoriasta sekä retkeilystä ja luonnosta. Populaarien tietokirjojen ohella Hotakainen on julkaissut niin harrastusoppaita ja oppikirjoja kuin selkokielisiäkin teoksia. Valtion tiedonjulkistamispalkinnon saanut Mars – myytistä maisemaksi ilmestyi Springer-kustantamon julkaisemana kirjoittajan omana käännöksenä Mars: From Myth and Mystery to Recent Discoveries.

Hotakainen on toiminut myös kustannusalalla: toimituspäällikkönä WSOY:ssä ja kustannuspäällikkönä Karttakeskuksessa sekä jäsenenä Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan julkaisuryhmässä. Vuodesta 2008 lähtien Hotakainen on työskennellyt Kirjavelho-toiminimellä.

Tietokirjailijoiden jäsen Hotakainen on ollut vuodesta 2004.

Ota yhteyttä Markukseen: 
markus.hotakainen[at]artenoux.com

 

Elina Kahla

hallituksen jäsen

Kuva: Veikko Somerpuro

FT Elina Kahla on kulttuurintutkija ja Venäjän kulttuurihistorian dosentti, joka työskentelee Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa vastuullisena tutkijana ja yhteyspäällikkönä. 

Hän on julkaissut toimitettuja teoksia ja vertaisarvioituja artikkeleita. Yleistajuisia teoksia hän on julkaissut mm. Petsamon marttyyri ja maailman pohjoisin luostari, muinaisvenäläisen kirjallisuuden osuuden Venäläisen kirjallisuuden historiaan sekä Tuli ja valo – kertomuksia pyhistä naisista. Kahla on kiinnostunut megatrendien heijastumisesta tietokirjallisuuden näkymiin, ja hän pohtii muun muassa yleissivistyksen ja nuorten sukupolvien lukutaidon turvaamisen kysymyksiä. 

Yhdistyksen jäsen Kahla on ollut vuodesta 2011 ja hallituksessa vuodesta 2020. Kahla on ollut J.A. Hollo -palkintoraadin jäsen vuodesta 2021, ja lisäksi hän on ollut mukana yhdistyksen Varainhankintaa suunnittelevassa työryhmässä. 

Elina Kahla Helsingin yliopiston sivuilla

Ota yhteyttä Elinaan:
elina.kahla[a]helsinki.fi

 

Riitta Korhonen

hallituksen jäsen

Kuva: Nina Kaverinen

Riitta Korhonen on pitkän linjan journalisti, joka on työskennellyt mm. päätoimittajana Pirkka- ja ET-lehdessä sekä taloustoimittajana ja toimituspäällikkönä Kauppalehdessä ja Talouselämässä. Tällä hetkellä hän toimii vapaana toimittajana ja tietokirjailijana.

Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, jotka ovat käsitelleet muun muassa johtamista ja talouspolitiikkaa. Viimeisimmät kirjat ovat yhdessä Helen Partin ja Riitta Saarisen kanssa tehty, kansainvälisesti menestyneitä suomalaisia tiedenaisia esittelevä Tiedenaisia (2009) sekä yhdessä Hannu Ollikaisen kanssa tehty Päätoimittajat Työtä sananvapauden arjessa (2022).

Riitta Korhonen on toiminut useissa viestintäalan luottamustehtävissä, kuten Taloustoimittajat ry:n hallituksessa, Aikakauslehtien päätoimittajayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, ammattikorkeakoulu Haaga-Helian viestintäkoulutuksen neuvottelukunnan jäsenenä sekä Julkisen sanan neuvoston JSN:n varapuheenjohtajana.

Tietokirjailijoiden jäsen Korhonen on ollut vuodesta 2019 ja hallituksen jäsen vuodesta 2022.

Ota yhteyttä Riittaan:
riitta.korhonen001[a]gmail.com

 

Päivi Kosonen

hallituksen jäsen

Kuva: Lea Froloff

FT Päivi Kosonen on kirjallisuustieteen dosentti sekä kirjallisuusterapeutti ja -kouluttaja.

Kosonen toimii tutkijatohtorina Turun yliopiston SELMA-tutkimuskeskuksessa ja työskentelee parhaillaan Suomen Akatemian Instrumental Narratives -tutkimuskonsortion (2018–2022) tutkimushankkeessa ”Reading, Narrative and Wellbeing”. Hän toimii myös Suomen kirjallisuusterapiayhdistyksen kouluttajana ja ohjaa luovaan lukemiseen ja kirjoittamiseen pohjaavia ryhmiä.

Hän on kirjoittanut ja toimittanut kirjallisuuden alan tietokirjoja. Hän on julkaissut myös oppikirjoja, kirjallisia esseitä, tietoproosaa ja tietokirjakritiikkiä.

Yhdistyksen jäsen Kosonen on ollut vuodesta 2004 ja hallituksessa vuodesta 2015. Kosonen toimi aiemmin myös apurahalautakunnan jäsenenä.

Ota yhteyttä Päiviin:
paivi.kosonen[at]utu.fi

 

Petri Laukka

hallituksen jäsen

FT, TaM Petri Laukka työskentelee toimittajana Kalevassa Oulussa.

Laukka on julkaissut teokset Remu & Hurriganes Kekkoslovakiassa (2014), Pieni kansa pyristeli – sata tarinaa itsenäisestä Suomesta (2017), K. J. Ståhlbergin armoton matka (2022) sekä vihapuheen historiaa käsittelevän Solvaajat – herjaamisen hävytön historia (2020) yhdessä Ari Turusen kanssa. Solvaajat valittiin kirjallisuuden Botnia-palkintoehdokkaaksi 2020. Laukka on ollut mukana tietokirjallisuuden Finlandia -ehdokkaana olleessa Maamme - Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria (2016) -kirjassa ja toimittajana Pentti Haanpään parhaat (2018) -novellikokoelmassa.

Yhdistyksen jäsen Petri Laukka on ollut vuodesta 2016. Hallituksessa Laukka aloitti vuonna 2021. Lisäksi Laukka on toiminut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluevastaavana vuoteen 2022.

Ota yhteyttä Petriin:
petri.laukka[a]gmail.com

 

Kai Myrberg

hallituksen jäsen

FT Kai Myrberg on koulutukseltaan merentutkija. Hän toimii Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) johtavana tutkijana. Myrberg on lisäksi Helsingin yliopiston geofysiikan dosentti. Vuosina 2015–2017 hän oli Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) varapresidentti.

Myrbergin tutkimusaiheena on Itämeren fysiikka, erityisesti hydrodynaaminen mallitus, johon liittyi hänen Suomenlahtea käsitellyt väitöskirjansa (1998). Tällä hetkellä hän koordinoi erilaisia Itämerihankkeita, kuten vuonna 2023 Helsingissä järjestettävää Baltic Sea Science Congressia. Hän on myös mm. YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen (2023–2030) Suomen ohjausryhmän jäsen.

Myrberg on ollut tekemässä useita perusteoksia meristä. Hän on kirjoittanut Itämerestä ja valtameristä sekä oppikirjoja että teoksia suurelle yleisölle. Vuonna 2020 hän sai yhdessä Matti Leppärannan kanssa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon kirjasta Itämeri ja ihminen. Vuonna 2021 hän julkaisi matkakirjan Pohjois-Koreasta (Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia) sekä vuonna 2022 teoksen Viimeinen paraati Pjongjangissa.

Hän on ollut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen vuodesta 2009 lähtien ja hallituksessa vuodesta 2019 alkaen. Myrberg oli yhdistyksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työryhmän puheenjohtaja. Hän toimii apurahalautakunnan jäsenenä vuodesta 2020 alkaen. Vuosina 2021–2023 Myrberg on jäsenenä Taiteen edistämiskeskuksen kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunnassa ja vuosina 2022–2025 hän on Julkaisufoorumin panelisti.

Ota yhteyttä Kaihin:
kai.myrberg[at]ymparisto.fi

 

Rainer Oesch

hallituksen jäsen

Rainer Oesch on juristi, OTT ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori.

Oeschin erikoisalaa ovat teollis- ja tekijänoikeudet. Hän on ollut tekemässä useita perusteoksia patenteista ja tavaramerkeistä. Oeschin lisensiaatintyö käsitteli lääkärin vahingonkorvausvastuuta ja sen kattamista vakuutuksin. Väitöskirjassaan (1993) hän tutki tekijänoikeutta koskien oikeutta valokuvaan. Lisäksi hän on ollut jäsenenä EU:n komission tekijänoikeuden asiantuntijatyöryhmässä vuosina 1994-2000.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäseneksi Oesch tuli vuonna 2005, ja hallituksessa hän aloitti vuonna 2018. Oesch on myös yhdistyksen työvaliokunnan jäsen.

Ota yhteyttä Raineriin:
rainer.oesch[at]helsinki.fi