Hallitus 2024

Suomen tietokirjailijat ry:tä johtaa kymmenjäseninen hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskausiksi syyskokouksessa. Yhdistyksen hallituksen alustavat kokousajat vuodelle 2024 ovat 8.2., 8.4., 6.6., 15.8., 10.10.  ja 9.12. Lisäksi hallitus kokoontuu aina tarpeen mukaan.


Hallituksen jäsenet 2024

Timo Tossavainen, puheenjohtaja
Anne Mäntynen, varapuheenjohtaja
Mervi Holopainen
Markus Hotakainen
Elina Kahla
Riitta Korhonen
Noora Mustajoki  
Kai Myrberg
Rainer Oesch
Oula Silvennoinen


 

Timo Tossavainen

puheenjohtaja

FT Timo Tossavainen on koulutukseltaan matemaatikko ja matematiikanopettaja. Hän on toiminut Luulajan teknillisen yliopiston matematiikan ja sen opetuksen professorina vuodesta 2017. Sitä ennen hän työskenteli Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella mm. opettajankoulutuslaitoksen johtajana.

Tossavaisen tärkeimmät tutkimusaiheet liittyvät matematiikan oppimisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden välisten suhteiden selvittämiseen sekä matemaattisten käsitteiden yleistämiseen. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet myös oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien muutosta varsinkin digitalisaation näkökulmasta. Vapaa-aikanaan hän harrastaa musiikkia, ulkoilua ja puolipakollista vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten urheiluharrastusten parissa.

Tossavainen on kirjoittanut matematiikan oppikirjoja sekä lukioita että korkeakouluja varten. Lisäksi hän on toimittanut tietokirjoja opettajankoulutukseen ja oppikirjoihin liittyvistä aiheista. Hän on kirjoittanut myös tiedettä popularisoivia artikkeleja sekä arvioita tietokirjoista useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin lehtiin.

Tossavainen on ollut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen vuodesta 2006 alkaen. Hän toimi yhdistyksen hallituksen jäsenenä 2011–2019 ja Etelä-Savon aluevastaavana 2009–2020. Hän on myös politiikkatyöryhmän, hallituksen työvaliokunnan sekä talousvaliokunnan puheenjohtaja.

Ota yhteyttä Timoon:
timo.tossavainen @ ltu.se

 

Anne Mäntynen

varapuheenjohtaja

Kuva: Helsingin yliopisto / Veikko Somerpuro

Anne Mäntynen on suomen kielen dosentti ja tietokirjailija. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professorina.

Mäntynen on kirjoittanut ja toimittanut teoksia erityisesti korkeakouluopiskelijoiden ja -tutkijoiden tarpeisiin. Hän on ollut mukana myös lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjojen tekemisessä. Helsingin yliopistossa Mäntynen on vastannut pitkään humanistisen tiedekunnan pakollisista kirjoittamisen opinnoista ja toiminut eri alojen kirjoittajakouluttajana eri puolilla Suomea.

Tutkimuksessaan Mäntynen on tarkastellut muun muassa tietokirjojen suomentamista ja kirjoittamisen ohjausta yliopistossa. Viimeksi hän on kirjoittanut yhdessä Sari Pietikäisen kanssa teoksen Uusi kurssi kohti diskurssia (2019) ja toimittanut Kaarina Hipin ja Camilla Lindholmin kanssa teoksen Vanhuus ja kielenkäyttö (2020).

Yhdistyksen jäseneksi Mäntynen tuli vuonna 2009. Hän oli hallituksen jäsen vuosina 2013–2015, koulutustyöryhmän jäsen vuosina 2012–2015 ja palkintolautakunnan jäsen vuosina 2014–2017. Lisäksi Mäntynen on edustanut yhdistystä J. A. Hollo -palkintoraadissa 2013–2015 ja EU:n kirjallisuuspalkinnon raadissa. Mäntynen aloitti yhdistyksen hallituksessa jälleen vuonna 2019 ja varapuheenjohtajana 2021. Hän oli myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työryhmän jäsen.

Ota yhteyttä Anneen:
anne.mantynen @ helsinki.fi

 

Mervi Holopainen

hallituksen jäsen

FM, KL Mervi Holopainen on eläkkeellä oleva oppikirjailija. Eläkkeelle hän siirtyi Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun biologian lehtorin tehtävistä. Työuransa aikana hän toimi myös yliopistolla assistenttina, projektitutkijana sekä harjoittelukoulussa yläkoulun rehtorina.

Holopainen on ollut biologian oppikirjojen tekijäryhmissä 1990-luvun alusta saakka. Oppikirjailijan työ jatkuu edelleen aktiivisena eläkkeelläkin ollessa. Holopainen on tehnyt oppimateriaaleja sekä yläkouluun että lukioon ja osallistunut valtakunnallisten opetussuunnitelmien laatimiseen. Nykyisessä oppimateriaalityössä Holopainen pitää erityisen kiinnostavana digitaalisten materiaalien kehittämistä oppimisen ja opettamisen näkökulmista.

Yhdistyksen jäsen Holopainen on ollut vuodesta 1994 ja hallituksessa vuodesta 2020.

Ota yhteyttä Merviin:
mervi.hel.holopainen @ gmail.com

 

Markus Hotakainen

hallituksen jäsen 

Tietokirjailija, tiedetoimittaja ja suomentaja Markus Hotakainen on kirjoittanut tähtitieteestä, avaruustutkimuksesta ja luonnontieteistä vuodesta 1983 lähtien useisiin eri lehtiin ja julkaisuihin, myös kansainvälisiin. Kirjoja hän on julkaissut vuodesta 1999.

Hotakaisen yli 30 teoksen tuotannosta valtaosa keskittyy Maan ulkopuolisiin asioihin avaruuden mahdollista älyä myöten, mutta hän on kirjoittanut myös säästä ja ilmastosta, energiantuotannon tulevaisuudesta ja tieteenhistoriasta sekä retkeilystä ja luonnosta. Populaarien tietokirjojen ohella Hotakainen on julkaissut niin harrastusoppaita ja oppikirjoja kuin selkokielisiäkin teoksia. Valtion tiedonjulkistamispalkinnon saanut Mars – myytistä maisemaksi ilmestyi Springer-kustantamon julkaisemana kirjoittajan omana käännöksenä Mars: From Myth and Mystery to Recent Discoveries.

Hotakainen on toiminut myös kustannusalalla: toimituspäällikkönä WSOY:ssä ja kustannuspäällikkönä Karttakeskuksessa sekä jäsenenä Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan julkaisuryhmässä. Vuodesta 2008 lähtien Hotakainen on työskennellyt Kirjavelho-toiminimellä.

Tietokirjailijoiden jäsen Hotakainen on ollut vuodesta 2004.

Ota yhteyttä Markukseen: 
markus.hotakainen @ artenoux.com

 

Elina Kahla

hallituksen jäsen

Kuva: Veikko Somerpuro

FT Elina Kahla on kulttuurintutkija ja Venäjän kulttuurihistorian dosentti, joka työskentelee Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa vastuullisena tutkijana ja yhteyspäällikkönä. 

Hän on julkaissut toimitettuja teoksia ja vertaisarvioituja artikkeleita. Yleistajuisia teoksia hän on julkaissut mm. Petsamon marttyyri ja maailman pohjoisin luostari, muinaisvenäläisen kirjallisuuden osuuden Venäläisen kirjallisuuden historiaan sekä Tuli ja valo – kertomuksia pyhistä naisista. Kahla on kiinnostunut megatrendien heijastumisesta tietokirjallisuuden näkymiin, ja hän pohtii muun muassa yleissivistyksen ja nuorten sukupolvien lukutaidon turvaamisen kysymyksiä. 

Yhdistyksen jäsen Kahla on ollut vuodesta 2011 ja hallituksessa vuodesta 2020. Kahla on ollut J.A. Hollo -palkintoraadin jäsen vuodesta 2021, ja lisäksi hän on ollut mukana yhdistyksen Varainhankintaa suunnittelevassa työryhmässä. 

Elina Kahla Helsingin yliopiston sivuilla

Ota yhteyttä Elinaan:
elina.kahla @ helsinki.fi

 

Riitta Korhonen

hallituksen jäsen

Kuva: Nina Kaverinen

Riitta Korhonen on pitkän linjan journalisti, joka on työskennellyt mm. päätoimittajana Pirkka- ja ET-lehdessä sekä taloustoimittajana ja toimituspäällikkönä Kauppalehdessä ja Talouselämässä. Tällä hetkellä hän toimii vapaana toimittajana ja tietokirjailijana.

Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, jotka ovat käsitelleet muun muassa johtamista ja talouspolitiikkaa. Viimeisimmät kirjat ovat yhdessä Helen Partin ja Riitta Saarisen kanssa tehty, kansainvälisesti menestyneitä suomalaisia tiedenaisia esittelevä Tiedenaisia (2019) sekä yhdessä Hannu Ollikaisen kanssa tehty Päätoimittajat Työtä sananvapauden arjessa (2022).

Riitta Korhonen on toiminut useissa viestintäalan luottamustehtävissä, kuten Taloustoimittajat ry:n hallituksessa, Aikakauslehtien päätoimittajayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, ammattikorkeakoulu Haaga-Helian viestintäkoulutuksen neuvottelukunnan jäsenenä sekä Julkisen sanan neuvoston JSN:n varapuheenjohtajana.

Tietokirjailijoiden jäsen Korhonen on ollut vuodesta 2019 ja hallituksen jäsen vuodesta 2022.

Ota yhteyttä Riittaan:
riitta.korhonen001 @ gmail.com

Noora Mustajoki 

hallituksen jäsen 

Kuva: Otava / Jonne Räsänen

KTM Noora Mustajoki on Kittilän kirjastotoimenjohtaja. Ennen kirjastouraansa hän on työskennellyt 20 vuoden ajan toimittajana aikakauslehdissä ja pyörittänyt kahden naisen viestintätoimisto Linnuntietä. Sivutoimisesti Mustajoki tekee edelleen kustannustoimittajan töitä tietokirjapuolella mm. Otavalle ja WSOY:lle sekä kouluttaa kundaliinijoogan opettajia.

Mustajoelta on julkaistu viisi tietokirjaa, jotka käsittelevät ikiaikaista joogan filosofiaa sekä naiseutta. Hän on Lapin Kirjaston johtoryhmän varapuheenjohtaja ja kaudella 2024–2025 myös Suomen Kirjastoseuran hallituksen jäsen. 

Suomen tietokirjailijoiden jäseneksi Mustajoki tuli vuonna 2022, ja hallituksessa hän aloitti vuonna 2024. 

Ota yhteyttä Nooraan: 
noora.mustajoki @ kittila.fi

Kai Myrberg

hallituksen jäsen

FT Kai Myrberg on koulutukseltaan merentutkija. Hän toimii Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) johtavana tutkijana. Myrberg on lisäksi Helsingin yliopiston geofysiikan dosentti. Vuosina 2015–2017 hän oli Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) varapresidentti.

Myrbergin tutkimusaiheena on Itämeren fysiikka, erityisesti hydrodynaaminen mallitus, johon liittyi hänen Suomenlahtea käsitellyt väitöskirjansa (1998). Tällä hetkellä hän koordinoi erilaisia Itämerihankkeita, kuten vuonna 2023 Helsingissä järjestettävää Baltic Sea Science Congressia. Hän on myös mm. YK:n merentutkimuksen vuosikymmenen (2023–2030) Suomen ohjausryhmän jäsen.

Myrberg on ollut tekemässä useita perusteoksia meristä. Hän on kirjoittanut Itämerestä ja valtameristä sekä oppikirjoja että teoksia suurelle yleisölle. Vuonna 2020 hän sai yhdessä Matti Leppärannan kanssa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon kirjasta Itämeri ja ihminen. Vuonna 2021 hän julkaisi matkakirjan Pohjois-Koreasta (Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia) sekä vuonna 2022 teoksen Viimeinen paraati Pjongjangissa.

Hän on ollut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen vuodesta 2009 lähtien ja hallituksessa vuodesta 2019 alkaen. Myrberg oli yhdistyksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työryhmän puheenjohtaja. Hän toimii apurahalautakunnan jäsenenä vuodesta 2020 alkaen. Vuosina 2021–2023 Myrberg oli jäsenenä Taiteen edistämiskeskuksen kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunnassa ja vuosina 2022–2025 hän on Julkaisufoorumin panelisti.

Ota yhteyttä Kaihin:
kai.myrberg @ syke.fi

Rainer Oesch

hallituksen jäsen

Rainer Oesch on juristi, OTT ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori.

Oeschin erikoisalaa ovat teollis- ja tekijänoikeudet. Väitöskirjan aiheena oli oikeus valokuvaan. Hän on ollut tekemässä useita teoksia ja artikkeleita tekijänoikeuden lisäksi esimerkiksi patentti- ja tavaramerkkioikeudesta mukaan lukien aineettomien oikeuksien lisensiointi. Hän on toiminut erityisesti tekijänoikeusalan luottamustehtävissä muun muassa eri järjestöissä. Lisäksi hän on toiminut asiantuntijana viranomaisille ja yksityisille laatien mm. lausuntoja immateriaalioikeuden alalta samoin kuin toiminut alan kouluttajana ja väitöskirjatöiden ohjaajana. Lisäksi hän on ollut jäsenenä EU:n komission tekijänoikeuden asiantuntijatyöryhmässä vuosina 1994-2000.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäseneksi Oesch tuli vuonna 2005, ja hallituksessa hän aloitti vuonna 2018. Oesch on myös yhdistyksen työvaliokunnan jäsen.

Ota yhteyttä Raineriin:
rainer.oesch @ helsinki.fi  

 

Oula Silvennoinen 

hallituksen jäsen 

Oula Silvennoinen on historian tutkija, Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti ja tietokirjailija.

Silvennoinen on kirjoittanut laajasti ennen muuta Suomen lähimenneisyyttä käsittelevää akateemista ja yleistajuista tutkimusta, ja julkaissut tietokirjoja vuodesta 2004 lähtien. Hänen väitöstutkimuksessaan Salaiset aseveljet: suomalais-saksalainen turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933-1944 (Otava, 2008) näkyy kaksi hänen tutkijan ja kirjoittajan uraansa leimannutta peruspiirrettä: kiinnostus sekä Suomen lähihistorian vaikeimpia jaksoja, että luovan tietokirjoittamisen (creative non-fiction) tekniikkaa kohtaan. Hänen tutkimusaiheensa ovat keskittyneet poliisiorganisaatioiden ja poliisitoiminnan historiaan, historiallisen ja modernin äärioikeiston ja fasismin tutkimukseen, holokaustin ja antisemitismin tutkimukseen sekä suomalaisen teollisuushistoriaan. Myös elämäkerta on kiinnostanut häntä teosmuotona; Silvennoinen on julkaissut kaksi metsäteollisuusjohtajaelämäkertaa Gösta (Paperisydän: Gösta Serlachiuksen elämä, 2012) ja R. Erik Serlachiuksesta (Savunharmaa eminenssi, 2020).

Silvennoiselle on myönnetty WSOY:n kirjasäätiön tunnustuspalkinto vuonna 2022. Yhdessä Marko Tikan ja Aapo Roseliuksen kanssa kirjoitettu Suomalaiset fasistit: Mustan sarastuksen airuet (WSOY, 2016) on palkittu Valtion tiedonjulkistamispalkinnolla 2017. Muista teoksista Aapo Roseliuksen kanssa kirjoitettu Villi itä: Suomen heimosodat ja Itä-Euroopan murros 1918–2021 (Tammi, 2019) on ollut tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana, ja palkittu Historian Ystäväin Liiton kunniamaininnalla 2020.

Suomen tietokirjailijat ry:n jäseneksi Silvennoinen tuli vuonna 2006, ja hallituksessa hän aloitti vuonna 2024.

Ota yhteyttä Oulaan: 
oula.silvennoinen @ helsinki.fi