Valokuvien käyttö tietokirjassa

Julkaistu 26.9.2016

Lähtökohtaisesti tietokirjan kuvituksen hankkiminen kuuluu kustantajan vastuulle, ja kirjailija laatii vain kuvasuunnitelman. Joskus kuitenkin kirjailija saattaa haluta itse hankkia kirjansa kuvat tai käyttää itse ottamiaan valokuvia kirjan kuvituksena. Tällöin on muistettava muun muassa valokuvaajan oikeudet sekä kuvassa näkyvien ihmisten oikeudet.

Laadimme muistilistan valokuvia kirjoissaan käyttäville tietokirjailijoille.
 

Jos kuva ei ole sinun itsesi ottama

Pääsääntö on, että sinun on pyydettävä valokuvaajalta lupa käyttää valokuvaa kirjassasi.

Lupaa ei tarvitse pyytää seuraavissa tapauksissa:

A)    Kuva on verkossa sellaisella avoimella lisenssillä, joka sallii kuvan käyttämisen: Verkosta on löydettävissä paljon kuvapankkeja, joissa olevia kuvia voi vapaasti käyttää siten kuin niiden avoin lisenssi tämän sallii. Avoimista lisensseistä lisää julkaisemassamme oppaassa http://www.suomentietokirjailijat.fi/jasenyys/julkaisut/oppaat/.

B)  Kuva on arkistossa ja kuvaaja on sitä arkistolle luovuttaessaan antanut jo etukäteen suostumuksensa siihen, että kuvaa käytetään: Jos siis käytät kuvia arkistosta, kysy asiasta arkiston henkilökunnalta.

TAI

C)   Kuva on hyvin vanha: Hyvin vanhojen valokuvien käyttämiseen ei tarvitse pyytää lupaa, koska niiden tekijänoikeussuoja on jo umpeutunut. Valokuvat jaetaan tältä osin kahteen ryhmään: niin sanotut tavalliset valokuvat ja teosvalokuvat. Suurin osa valokuvista on niin sanottuja tavallisia valokuvia. Vain sellaiset valokuvat, jotka ovat riittävän omaperäisiä, ovat teosvalokuvia. Näiden kahden ryhmän tärkein ero on, että teosvalokuvia suojataan tekijänoikeudella pidempään kuin tavallisia valokuvia. Teosvalokuvan tekijänoikeussuoja kestää 70 vuotta valokuvan ottajan kuolinvuoden päättymisestä, kun taas tavallisen valokuvan suoja kestää 50 vuotta kuvan ottamisvuoden päättymisestä. Kun suoja-aika on päättynyt, saat käyttää kuvaa vapaasti, eikä lupaa tarvita.

Kuvan ostaminen, avoin lisenssi tai luvan saaminen ei poista kuvaajan tekijänoikeutta kuvaan. Aina riippumatta siitä, tarvitaanko erillinen lupa kuvan käyttöön vai ei, muista kuvan käytön yhteydessä mainita kuvaajan nimi ja lähde, josta kuva on peräisin.
 

Jos kuvassa näkyy ihmisiä

Jos aiot käyttää sellaista kuvaa, jossa näkyy ihmisiä, on hyvä pyytää myös kuvassa näkyviltä henkilöiltä lupa käyttää kuvaa kirjassa. Näin vältytään esimerkiksi siltä, että joku väittäisi kuvan julkaisemisen loukanneen yksityisyydensuojaansa tai kunniaansa. 
 

Jos kuvassa näkyy taideteos

Jos ottamassasi valokuvassa näkyy taideteos, on sinun saatava lupa käyttää valokuvaa myös kuvassa näkyvän taideteoksen tekijältä. Tästä syystä esimerkiksi taidehistorian kirjaan ei voi käydä taidemuseossa ottamassa valokuvia maalauksista ja liittää niitä kirjan kuvitukseksi ilman maalaukset tehneiden taiteilijoiden lupaa. Suomessa Kuvasto ry myöntää maksua vastaan käyttöoikeuksia sellaisiin valokuviin, joissa näkyy taideteoksia.

 

Noora Arkia
Yhdistyksen lakimies