Tekijänoikeuksien loukkaaminen

Tekijänoikeusloukkaus tarkoittaa tekijänoikeuslain vastaista toimintaa, esimerkiksi teosten laitonta kopiointia ja moraalisten oikeuksien loukkaamista. Tekstin suora kopiointi toiseen kirjaan, internet-sivuille tai lehtiartikkeliin ilman lupaa ja lähdemerkintää on esimerkki oikeuksien loukkaamisesta. On tärkeä ymmärtää tekijänoikeuden suoja-ala, jotta voi yhtäältä puolustaa omia oikeuksiaan ja toisaalta varmistua siitä, ettei loukkaa toisen oikeuksia.

 

Miten toimin, jos havaitsen oikeuksiani loukatun?

Tekijänoikeusloukkauksiin puuttuminen edellyttää tietokirjailijalta aktiivisia toimia. Tästä syystä omien teostensa käytön suhteen kannattaa olla valppaana. Jos havaitset tekijänoikeuttasi loukatun, aluksi kannattaa ottaa yhteyttä loukkauksen tehneeseen tahoon ja neuvotella mahdollisista jatkotoimenpiteistä, esimerkiksi käytön lopettamisesta tai taloudellisesta korvaamisesta. Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenen on mahdollista saada apua yhdistyksen lakimieheltä, johon kannattaa loukkaustilanteessa olla yhteydessä.

Mikäli tilanteesta ei päästä sopuun, tekijänoikeuden haltijalla on mahdollisuus tehdä asiasta rikosilmoitus, joka käynnistää viranomaistoimenpiteet. Lähes kaikki tekijänoikeusloukkaukset ovat asianomistajarikoksia eli tietokirjailijan tai kustantajan tulee itse käynnistää viranomaisprosessi. Syyttäjällä ei ole itsenäistä syyteoikeutta. Tapauksesta riippuen asia käsitellään joko käräjäoikeudessa tai markkinaoikeudessa.

Tapaus voidaan viedä myös tekijänoikeusneuvostoon, joka antaa pyynnöstä lausuntoja tekijänoikeuskysymyksiin liittyvissä ristiriitatilanteissa. Vaikka tekijänoikeusneuvoston lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia, niillä on kuitenkin huomattava painoarvo tekijänoikeuslain tulkinnassa.

 

Miten toimin, etten itse loukkaa muiden oikeuksia?

Toisen tekemän teoksen hyödyntämiseen on lähtökohtaisesti kysyttävä lupa. Tekijänoikeuslaki antaa kaikille oikeuden yksityiseen kopiointiin ja siteeraamiseen, mutta muuhun käyttöön on saatava erillinen suostumus tekijänoikeuden haltijalta tai tekijänoikeusjärjestöstä (esim. Sanasto ja Kuvasto). Kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö Sanasto myöntää lupia mm. teosten julkiseen esittämiseen sekä tekstikatkelmien käyttöön uusissa julkaisuissa.

Suostumuksen ei tarvitse olla määrämuotoinen, eli suullinen käyttölupa on aivan yhtä pätevä kuin kirjallinenkin. Kirjallisen käyttöluvan puuttuminen on omiaan aiheuttamaan ristiriitatilanteita, sillä suullisen sopimuksen olemassaolon ja sisällön todistaminen on hankalaa. Kansainväliset kustantajat edellyttävät aina kirjallisia lupia, mikäli teos sisältää kolmannen osapuolen tekemää materiaalia.

Digitaaliaikana monet teokset on lisensoitu valmiiksi jollain avoimella lisenssillä (esim. Creative Commons), jolloin niiden käyttö ei edellytä erillistä lupaa tekijältä. Lisenssiehtoihin on syytä perehtyä huolella, jotta ymmärtää, miten lisensoitua teosta saa käyttää ja millaisia vaikutuksia lisensoidun aineiston käytöllä on oman teoksen tekijänoikeuksiin.

 

Loukkauksien seuraukset

Tekijänoikeuden haltijalla on tekijänoikeuslain nojalla aina oikeus kieltää teoksensa luvaton käyttö. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaatimusta luvatonta aineistoa sisältävän teoksen vetämisestä pois markkinoilta. Tekijänoikeuden haltijalla on loukkaustapauksissa lisäksi oikeus saada kohtuullinen hyvitys. Vaikka loukkaaja ei olisi ymmärtänyt loukkaavansa tekijänoikeuslain säännöksiä, hän on silti velvollinen maksamaan hyvitystä. Käytännössä hyvityksestä sovitaan useimmiten osapuolten kesken ilman että tapausta viedään viranomaiskäsittelyyn.

Tietyissä tilanteissa kyse voi olla tekijänoikeusrikkomuksesta tai -rikoksesta. Tekijänoikeusrikkomuksella tarkoitetaan tahallista tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvaa tekijänoikeuslain vastaista toimintaa. Tekijänoikeusrikokseen syyllistyminen edellyttää ansiotarkoitusta ja huomattavan haitan aiheutumista. Käytännössä rikokseen syyllistyminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa, jota tehdään vastiketta vastaan.

Jos loukkaaja toimii tahallisesti tai tuottamuksellisesti, tekijänoikeuden haltijalla on hyvityksen lisäksi oikeus saada korvausta myös esimerkiksi kärsimyksestä tai muusta aiheutuneesta haitasta.

Tekijänoikeusrikkomuksesta voidaan tuomita maksimissaan sakkoa, mutta tekijänoikeusrikoksesta maksimirangaistus on kaksi vuotta ehdotonta vankeutta. Näiden seuraamusten määrääminen loukkaajalle edellyttää viranomaisprosessia.