Kustannussopimussuositus

Kustannusoikeuksien palautuminen

Kun tekijä luovuttaa kustantajalle oikeuksia teokseensa, on tärkeää myös sopia luovutettujen oikeuksien palautumisesta. Tällöin vältytään tilanteilta, joissa oikeudet eivät ole kenelläkään aktiivisessa käytössä, vaikka mahdollisuuksia hyödyntää teosta vielä olisi. Tekijöiden kannattaakin pyytää oikeuksiaan takaisin kustantajalta, kun oikeuksien palautumisen ehdot täyttyvät.

Tekijänoikeuslaissa on säädetty oikeuksien palautumisesta painettujen teosten osalta, mutta kustannussopimuksessa voidaan sopia näistä säännöksistä poikkeavasti ja esimerkiksi lyhentää aikarajaa, jonka aikana kustantajan tulee toimia säilyttääkseen oikeudet itsellään. PoD-kirjojen ja sähköisten oikeuksien palautumiseen soveltuvia lainsäännöksiä ei ole, joten niistä tulee aina sopia erikseen.

Oikeuksien jääminen lähes käyttämättöminä kustantajalle voi aiheuttaa ongelman myös kilpailukiellon osalta. Kilpailukielto sitoo tekijää yleensä koko sopi­muksen voimassaoloajan: jos kustannusoikeudet ovat edelleen kustantajalla ja sopimus voimassa, tekijä ei ehkä voi kirjoittaa uudestaan bravuuriaihees­taan, vaikka aiemmalle teokselle ei enää aiheutuisi uudesta teoksesta minkäänlaista taloudellista haittaa. Pahimmassa tapauksessa tekijä sitoutuu kustantajaan koko tekijänoikeuden voimassaoloajaksi eli 70 vuodeksi tekijän kuolemasta.