Kustannussopimussuositus

Kustannussopimuksen voimaan tuleminen

Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopimuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Vaikka kustannussopimukselle ei ole asetettu laissa mitään määrämuotoa, sopimuksen voimaantulo on selvyyden vuoksi syytä sitoa kummankin osapuolen allekirjoitukseen. Näin vältytään epäselvyyksiltä sen suhteen, onko sopimus tosiasiassa solmittu ja sopimussuhde voimassa.

Toisinaan kustantajat lähettävät tekijöille valmiiksi allekirjoittamansa sopimuksen, vaikka sopimuksen yksityiskohdista ei ole neuvoteltu. Tekijän ei tarvitse tällaisen sopimuksen saatuaan automaattisesti suostua sopimukseen, vaan hänellä on oikeus neuvotella sopimuksen sisällöstä ennen kuin allekirjoittaa sen itse.