Tietokirjailijan sosiaaliturvasta

Sosiaaliturvan tarkoituksena on toimeentulon turvaaminen työttömyyden, työkyvyttömyyden, sairauden, vanhemmuuden ja vanhuuden varalta. Tietokirjailijan sosiaaliturva on monimuotoinen ja monimutkainenkin kokonaisuus. Se on järjestetty hajautetusti ja riippuu kunkin kirjailijan toiminnasta.  Kirjoitustyötä tehdään niin työsuhteisen palkkatyön ohessa, yrittäjänä oman yrityksen nimiin kuin luovan alan itsensä työllistävänä sekatyöläisenäkin esimerkiksi apurahan turvin. Vastuu sosiaaliturvan järjestämisestä ja kustannuksista sekä sosiaalietuuksien tasoon vaikuttavat tulot määräytyvät kussakin tilanteessa eri tavoin.

Itsensä työllistävien tietokirjailijoiden asema sosiaaliturvajärjestelmässä on kaikkea muuta kuin ongelmaton. Useissa tilanteissa apurahat ja tekijänoikeustulot vaikuttavat sosiaalietuuksiin vain niiden tasoa alentavasti eikä tuloja huomioida etuuksien määrää kasvattavina. Tietokirjailijan on tärkeää perehtyä sosiaalietuuksien määräytymiseen, etteivät apurahat tai tekijänoikeustulot aiheuta ikäviä yllätyksiä.