Suomen tietokirjailijat ry:n tietosuojakäytännöt

Mitä on tietosuoja?

Tietosuojalla tarkoitetaan sitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan lainsäädännössä käsittelylle annettuja määräyksiä. Henkilötietoja ovat lähtökohtaisesti kaikki luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot. Rekisteröityjen henkilöiden oikeusturvan ja yksityisyydensuojan toteutumiseksi on henkilötietojen käsittelyssä noudatettava voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Suomen tietokirjailijat ry on päivittänyt henkilötietojen käsittelyään vastamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lisätietoa EU:n tietosuojauudistuksesta voi lukea tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Henkilötietojen käsittely Suomen tietokirjailijat ry:ssä

Yhdistys käsittelee jäsentensä, sidosryhmiensä sekä apurahanhakijoiden henkilötietoja. Tietoja käytetään esimerkiksi jäsentiedottamiseen, jäsenmaksulaskujen lähettämiseen, apurahapäätösten tekemiseen ja myönnettyjen apurahojen maksamiseen.

Yhdistyksellä on kolme henkilörekisteriä, jotka sisältävät käsiteltäviä henkilötietoja. Jäsenrekisteri sisältää tietoja yhdistyksen jäsenistä ja apurahanhakijarekisteri tietoja yhdistykseltä apurahaa hakeneista henkilöistä. Sidosryhmärekisteri sisältää sidosryhmien tietoja.

Kunkin rekisterin sisältämistä tiedoista, rekisteröidyn oikeudesta tarkastaa itseään koskevat tiedot ja muista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista voi lukea tietosuojaselosteesta: