Jäsenkriteerit

Suomen tietokirjailijat ry:n säännöissä yhdistyksen jäsenistä säädetään muun muassa seuraavaa (3 §):

  • Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka on yksin tai yhdessä muiden kanssa julkaissut tietoteoksia.
  • Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
  • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
  • Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai joka on laiminlyönyt jäsenvelvollisuutensa.

Jäsenkriteerit

Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus hyväksyy uudet jäsenet ja kiinnittää päätöksenteossa huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

1. Jäsenehdokas on julkaissut tietokirjallisia teoksia painetussa tai sähköisessä muodossa. Jäsenehdokkaan henkilökohtaisen tietokirjallisen tuotannon laajuuden tulee vastata vähintään noin 200 painosivua.

2. Tietokirjoissa julkaistut artikkelit voivat oikeuttaa jäsenyyteen, jos niiden laajuus yhteismäärältään ylittää kohdassa 1 mainitut vaatimukset.

3. Teoksella on ISBN-numero tai muut tarvittavat tunnistetiedot (digitaaliteos, verkkojulkaisu).

4. Jäsenehdokas on teoksen nimiössä tai tekijäluettelossa merkitty teoksen tekijäksi tai kirjoittajaksi.

5. Teosta on tai on ollut julkisesti ostettavissa tai muutoin yleisesti saatavissa.

6. Teos kuuluu sisällöltään tietokirjallisuuden tai oppikirjallisuuden piiriin.

7. Jäsenehdokas toimittaa pyydettäessä teoksiaan yhdistyksen hallituksen nähtäväksi.

8. Jäsenehdokas sitoutuu edistämään Suomen tietokirjailijat ry:n tavoitteita ja tarkoitusperiä.


Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.4.2021