Jäsenkriteerit

Suomen tietokirjailijat ry:n säännöissä yhdistyksen jäsenistä säädetään muun muassa seuraavaa (3 §):

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka on yksin tai yhdessä muiden kanssa julkaissut tietoteoksen. Vanhojen jäsenten saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai joka on laiminlyönyt jäsenvelvollisuutensa.

Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus valitsee uudet jäsenet ja kiinnittää valinnassaan huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

1. Jäsenehdokas on julkaissut vähintään kaksi tietokirjaa (à noin sata painosivua) tai yhden laajan tietokirjan tai muita digitaalisia, audiovisuaalisia tms. tietoteoksia, joiden sisältö vastaa mainittuja painosivumääriä.

2. Teoksella on kaupallinen tai yleisestä jakelusta huolehtiva kustantaja.

3. Teoksella on ISBN-numero (painettu teos) tai muut tarvittavat tunnistetiedot (digitaaliteos, verkkojulkaisu).

4. Jäsenehdokas on teoksen nimiössä tai tekijäluettelossa merkitty teoksen tekijäksi tai kirjoittajaksi.

5. Teosta on tai on ollut julkisesti ostettavissa tai muutoin yleisesti hankittavissa.

6. Useiden tekijöiden kokoomateoksissa, oppikirjoissa tms. jäsenehdokkaan on osoitettava oman työnsä osuus koko teoksesta. Yleisissä tietokirjoissa (esim. tietosanakirjat) julkaistut artikkelit oikeuttavat jäsenyyteen, jos niiden yhteismäärä ylittää kohdassa 1 mainitut vaatimukset.

7. Teos kuuluu sisällöltään tietokirjallisuuden tai oppikirjallisuuden piiriin. 

8. Jäsenehdokas toimittaa pyydettäessä teoksiaan yhdistyksen hallituksen nähtäväksi ja suostuu siihen, että hallitus pyytää tarvittaessa hänen jäsenyydestään asiantuntijanlausunnon.

9. Jäsenehdokas sitoutuu edistämään Suomen tietokirjailijat ry:n tavoitteita ja tarkoitusperiä.


Hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.2.2011