Kustannussopimussuositus

Painetun teoksen oikeuksien palautuminen

Jos teos on loppuunmyyty, ja kustantajalla on oikeus ottaa teoksesta uusintapainos, kustantajalla on tekijänoikeuslain mukaan tekijän pyynnöstä yksi vuosi aikaa ottaa teoksesta uusi painos. Jollei kustantaja käytä tätä oikeuttaan määräajassa, kustannussopimus purkautuu ja teoksen taloudelliset tekijänoikeudet palautuvat takaisin tekijälle ilman eri toimenpiteitä.

Tekijänoikeuslain säännös on tahdonvaltainen eli kustannussopimuksessa voidaan sopia myös toisin, esimerkiksi lyhyemmästä ajasta, jonka puitteissa kustantajan tulee ottaa uusintapainos. Oikeudet eivät palaudu tekijälle, jos kustantaja päättää pyynnön jälkeen ottaa teoksesta uuden painoksen. Tällöin teos tulee jälleen saataville ja myyntiin kummankin osapuolen etujen mukaisesti.

Teos katsotaan loppuunmyydyksi luonnollisesti silloin, kun painos on tosiasiallisesti myyty loppuun. Joissain tilanteissa teos voidaan katsoa loppuunmyydyksi jo aiemmin. Mikäli kustantajalla on varastossaan teosta vain muutama kappale eikä teos tosiasiassa enää ole yleisön saatavilla, se voidaan katsoa loppuunmyydyksi.  Jotta tekijä tietää teoksensa myynnistä ja voi siten tehokkaasti valvoa oikeuksiaan, hänen kannattaa seurata tilityslaskelmissa näkyviä myynti- ja varastomääriä. Tarvittaessa kustantajalta voi myös erikseen pyytää tietoa siitä, kuinka paljon teosta on vielä myymättä ja onko kustantajalla aikomus ottaa teoksesta uusintapainos.

Print on Demand -kirjojen osalta oikeuksien palautuminen ei voi olla sidottu painoksen loppuunmyymiseen. Oikeuksien palautuminen voidaan sitoa esimerkiksi tiettyyn aikarajaan sekä myytyyn kappalemäärään tai tekijänpalkkion euromäärään.