Tekijänoikeustulon vaikutuksesta sosiaaliturvaan

Sosiaaliturvan kannalta tekijänoikeustulot ovat ongelmallisia: ne eivät pääsääntöisesti kartuta sosiaaliturvaa, mutta voivat kuitenkin vaikuttaa alentavasti etuuksien määrään tai jopa estää etuuksien saamisen kokonaan.

Tällä hetkellä Suomessa tekijänoikeuskorvaukset eivät pääsääntöisesti kartuta ansioperustaista sosiaaliturvaa: niistä ei makseta työttömyys-, sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Näin ollen niiden ei katsota kartuttavan työtuloa, johon ansioperusteisten sosiaalietuuksien taso perustuu. Tekijänoikeustulot eivät kerrytä esimerkiksi vanhempainpäivärahaa, vuorotteluvapaakorvausta tai ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Ainoastaan mikäli tietokirjailija on YEL-vakuuttamisen piirissä, hän voi eräissä tilanteissa vakuuttaa tekijänoikeustulonsa YEL-vakuutettuna yrittäjänä ottamalla ne huomioon määritellessään YEL-työtuloaan. YEL:n mukainen vakuutus on kuitenkin monille tietokirjailijoille suhteettoman kallis tapa järjestää sosiaalivakuutuksensa.

Tekijänoikeustulojen (rojaltit tai tekijänoikeuskorvaukset, kuten lainauskorvaukset) saaminen esimerkiksi työttömyysjakson aikana voi johtaa takaisinmaksuvelvollisuuteen ja työttömyysetuuden määräaikaiseen peruuttamiseen.