Oppikirjailijapalkinto

Oppikirjailijapalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Palkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa ja ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Oppikirjailijapalkintoja on jaettu vuodesta 2001. Sitä ennen, vuodesta 1985 lähtien, ne jaettiin nimellä Tunnustuspalkinto.

Aiemmin Oppikirjailijapalkinnon ovat saaneet muun muassa Hannele Cantell, Juha Herkman, Mervi Holopainen, Johanna Jämsä, Petri Paavilainen, Helena Ruuska, Marja Tihtarinen-Ulmanen, Kati Solastie, Juha Suoranta, Juha Valste, Paul Westlake ja Leila White.


Vuoden 2022 Oppikirjailijapalkinnon saivat Kaija Häkkinen, Katriina Rapatti ja Simo Veistola

Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät vuoden 2022 Oppikirjailijapalkinnon saajat julkistettiin perjantaina 28. tammikuuta 2022 klo 10.00.


Kaija Häkkinen on matematiikan alan oppikirjailija ja kouluttaja, joka asuu Savonlinnassa.

Katriina Rapatti on kielentutkimuksen koulutusohjelman tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa, ja hän työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Vantaalla.

Turkulainen Simo Veistola on biologian ja maantieteen opettaja, joka toimii tällä hetkellä rehtorina Forssassa.


Palkintoperustelut

Kaija Häkkinen

FL, kouluttaja Kaija Häkkisen ura oppikirjailijana alkoi 1990-luvulla matematiikan propedeuttisen kurssin ja peruskurssin oppikirjoilla. Näitä teoksia on käytetty pitkään useamman suomalaisen yliopiston matematiikan opetuksessa. Lukion oppimateriaalien pariin Häkkinen siirtyi 2000-luvun alkupuolella Matematiikan taito –kirjasarjan (WSOY) uudistamishankkeen kautta. Tämä lukion pitkän matematiikan kirjasarja sai runsaasti kiittävää palautetta sisällön täsmällisestä esittämisestä ja korkeasta laadustaan mm. Matematiikkalehti Solmun oppimateriaalivertailuissa.

Häkkisen monipuolisuutta oppikirjailijana kuvaa hyvin se, että lukion oppikirjan jälkeen häneltä ilmestyi ammatilliseen opetukseen tehty Merkonomin laskutaito (WSOY, 2009) Tämäkin teos on ollut kysytty, ja siitä ilmestyi muutama vuosi ensipainoksen jälkeen uudistettu painos. Viimeisin Häkkisen oppimateriaaleista on puolestaan alakoulun matematiikan opetusta varten laadittu ja hyvin menestynyt Milli-sarja (Sanoma Pro), jossa Häkkisen työpanos on ollut keskeisessä asemassa. Milli-sarja ja siihen liittyvä laaja oheismateriaali valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2022 alussa.

Kaija Häkkisen kanssa työskennelleet kuvaavat häntä positiiviseksi, tunnolliseksi, huolelliseksi ja asialleen omistautuneeksi matemaattiseksi ajattelijaksi, jolle on sydämen asia tuottaa korkeatasoista oppimateriaalia opetuksen ja oppimisen tueksi. Pitkäaikaisena opettajankouluttajana ja didaktikkona hän tuo arvokkaita teoreettisia näkökulmia ja tutkimustietoa oppimateriaalityöhön. Työryhmässä hän vie asioita eteenpäin rakentavasti ja vahvalla pedagogisella otteella, arvostaen kuitenkin myös muiden ryhmän jäsenten asiantuntemusta.

Katriina Rapatti

FM Katriina Rapatti on kielentutkimuksen koulutusohjelman tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa sekä äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja s2-opettaja Vantaalla. Rapatti on laatinut runsaasti oppimateriaaleja äidinkielen ja kirjallisuuden sekä erityisesti suomi toisena kielenä -opetukseen. Hän on kirjoittanut työryhmässä Tekstitaiturit-oppikirjasarjan peruskoulun yläluokille (Sanoma Pro) äidinkieli ja kirjallisuus - sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaineeseen ja Välkky-oppikirjasarjan (Sanoma Pro) alakoulun suomi toisena kielenä ja kirjal-lisuus -oppiaineeseen.

Uusimman opetussuunnitelman käyttöönoton tueksi Rapatti on laatinut OPS 2016 tukimateriaalia suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaineen opettamiseen ja arviointiin peruskoulussa. Hän on toimittanut kaksi Äidinkielen opettajain liiton vuosikirjaa, joita molempia on käytetty yliopistojen kurssikirjoina. Lisäksi hän on kirjoittanut monia laajoja artikkeleita suomen kielen opetuksesta niin erilaisille tieteellisille alustoille kuin esimerkiksi Äidinkielen opettajain liiton vuosikirjaan ja suomi toisena kielenä -opettajien lehteen Sutinaan.

Katriina Rapatti on tuonut opetukseen uusia kansainvälisiä tuulia ja sitkeästi auttanut kollegoitansa kehittämään suomen kielen opetusta, kielitietoisuutta ja tekstilajitaitoja. Hän on kehittänyt Reading to Learn -menetelmää suomalaisiin kouluihin sopivaksi ja innostanut opettajia ottamaan menetelmän mukaan opetukseensa. Rapatti on oppi- ja tietokirjailijana aallonharjalla siinä, miten tieteellisen tiedon avulla voi kehittää opetusta. Valoisa ja luotettava Rapatti on haluttu yhteistyökumppani ja kouluttaja.

Simo Veistola

FT Simo Veistola on biologian ja maantieteen opettaja, joka toimii nykyisin rehtorina. Oppimateriaalien lisäksi Veistola on julkaissut kirjoja ja artikkeleita erityisesti hänelle läheisestä aiheesta, linnuista. Myös hänen väitöskirjansa käsitteli lintuja.

Veistola on aloittanut oppikirjailijauran vuonna 2000, ja hän on ollut mukana yli sadan oppimateriaalin julkaisemisessa. Hän oli tekijäryhmässä, joka julkaisi Suomen kouluissa laajasti käytetyt Koulun biologia ja Koulun maantieto -sarjat (Otava). Näiden sarjojen oppikirjat, työvihkot ja opettajan materiaalit ovat tuttuja suurelle osalle Suomen koululaisista ja opettajista. Veistolan johdolla tehtiin Otavalle aivan uusi lukion biologian oppikirjasarja, Lukion biologia. Lisäksi hän on ollut tekemässä lukion Abi biologia -teosta (Otava).

Veistola on biologian ja maantieteen digitaalisten oppimateriaalien todellinen uranuurtaja. Hänen perustamansa yritys on julkaissut biologian ja maantieteen oppimateriaaleja sekä ala- ja yläkouluun että lukioon sekä lisäksi muiden oppiaineiden oppimateriaaleja. Veistolan digitaalisissa oppimateriaaleissa hyödynnetään rohkeasti uusimpia teknologioita, kuten 360-videoita ja VR-tekniikkaa. Veistola on myös kirjoittanut artikkeleita ja antanut haastatteluja digitaalisiin oppimateriaaleihin liittyen. Erityisesti Koulun biologia ja Koulun maantieto -sarjat ovat vaikuttaneet voimakkaasti biologian ja maantieteen opetukseen ja opetuksen kehittämiseen Suomessa.


Kaikki Oppikirjailijapalkitut.