Oppikirjailijapalkinto

Oppikirjailijapalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Palkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa ja ne rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Oppikirjailijapalkintoja on jaettu vuodesta 2001. Sitä ennen, vuodesta 1985 lähtien, ne jaettiin nimellä Tunnustuspalkinto.

Aiemmin Oppikirjailijapalkinnon ovat saaneet muun muassa Hannele Cantell, Juha Herkman, Mervi Holopainen, Johanna Jämsä, Petri Paavilainen, Helena Ruuska, Marja Tihta-rinen-Ulmanen, Kati Solastie, Juha Suoranta, Juha Valste ja Paul Westlake.


Vuoden 2021 Oppikirjailijapalkinnot saivat Panu Sotkas, Heikki Tulkki ja Leila White

Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät Oppikirjailijapalkinnot jaettiin lauantaina 30. tammikuuta 2021 verkossa. Oppikirjailijapalkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa, ja ne myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppiteostuotannosta. Palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Palkinnonsaajat julkistettiin lauantaina 30.1.2021 klo 12 Suomen tietokirjailijoiden Youtube-kanavalla. Palkinnot jakoivat Markku Löytönen ja Tuula Uusi-Hallila.


Panu Sotkas (s. 1957) on biologian ja maantieteen opettaja Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa.

Heikki Tulkki (s. 1965) työskentelee Kalliolan Setlementti ry:n koulutus- ja työllisyysjohtajana sekä Kalliolan kansalaisopiston rehtorina Helsingissä.

Leila White (s. 1948) toimi suomen kielen ja kulttuurin lehtorina Helsingin yliopistossa.


Palkintoperustelut

PANU SOTKAS

FM Panu Sotkas on Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun biologian ja maantieteen lehtori. Oppimateriaaleja hän on tehnyt yli kahdenkymmenen vuoden ajan W&G:lle ja Sanoma Prolle (entinen WSOY Oppimateriaalit). Panu Sotkas oli mukana yläkoulun biologian Eliöt ja elämä -sarjan (W&G) innovatiivisten työvihkojen tekijäryhmässä, mistä alkoi pitkä ura oppimateriaalien parissa.

Sotkas kuuluu tällä hetkellä lukion biologian Bios-sarjan (Sanoma Pro) tekijäryhmään, ja sarjassa on menossa jo neljäs uudistuskierros. Lisäksi hän on ollut tekemässä YO biologia -kertauskirjaa (Sanoma Pro 2013) sekä yläkoulun biologian Koodi-sarjaa (Sanoma Pro), joka on tällä hetkellä käytössä yläkouluissa.

Panu Sotkas on Bios-sarjan työryhmän uupumaton pilkunviilaaja ja yksityiskohtien tarkastaja. Hän on samaan aikaan kuitenkin innovatiivinen ja monipuolinen ideoija, joka loistaa erityisesti kaavioiden ja prosessipiirrosten laatijana. Sotkas on tuonut suomalaisiin oppimateriaaleihin muun muassa uusia, kiinnostavia tehtävätyyppejä ja uudenlaisia visuaalisia toteutuksia.

HEIKKI TULKKI

Heikki Tulkki toimii Kalliolan Setlementti ry:n koulutus- ja työllisyysjohtajana sekä Kalliolan kansalaisopiston rehtorina Helsingissä. Koulutukseltaan Tulkki on FM Helsingin yliopistosta ja MBA Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Heikki Tulkin runsas tuotanto koostuu pääosin oppikirjoista toiselle asteelle, korkea-asteelle sekä vapaaseen sivistystyöhön. Tulkki on ollut tekemässä oppikirjoja eri tekijäryhmissä useassa eri oppiaineessa vuodesta 1995 alkaen. Hänen aihepiirejään ovat olleet muun muassa yhteiskunta- ja työelämätieto, yrittäjyys, taide- ja kulttuuri-kasvatus, englanti, ruotsi, saksa sekä kulttuurien välinen viestintä. Kustantajina ovat Suomessa toimineet Otava ja Finn Lectura.

Lisäksi Tulkki on yksi neljästä tekijästä Cambridge University Pressin julkaisemassa ammatillisen toisen asteen, korkea-asteen sekä yliopistojen kieltenopettajille suunnatussa teoksessa Needs Analysis for ESP Course Design (2016), joka ohjaa työelämälähtöiseen kielenopetukseen. Tulkki on myös ollut mukana kirjoittamassa kansainvälistymiseen pyrkiville yrityksille suunnattua Fintran julkaisua Intian markkinoinnin menestystekijät (1997) sekä toiminut avustajana Kulttuureja ja käyttäytymisiä -sarjan Aasiaa käsittelevässä teoksessa (Fintra 1993). Tällä hetkellä Tulkki on mukana tekemässä aikuisopetukseen suunnattua englannin perustason kertausmateriaalia. Tulkin laaja tuotanto onkin poikkeuksellisen monialainen.

LEILA WHITE

Suomen kielen ja kulttuurin lehtori ja oppikirjailija Leila White on tehnyt pitkän uran suomen kielen oppimateriaalien tekijänä sekä opettajana. Oppikirjailijauransa Leila White aloitti From Start to Finnish -teoksella, joka ilmestyi vuonna 2003 (Finn Lectura). Teos uudistettiin vuonna 2012, ja siitä on markkinoilla jo 14. painos. Kestosuosikiksi muodostunut oppikirja onkin edelleen käytössä suomen kielen kurssien oppimateriaalina ympäri Suomea, erityisesti vaihto-opiskelijoiden kursseilla.

Lisäksi Whiten laatima suomen kielen kielioppi Suomen kielioppia ulkomaalaisille ja sen englanninkielinen versio A Grammar Book of Finnish (Finn Lectura) ovat korvaamattomia käsikirjoja lukuisille suomen kielen opiskelijoille ja opettajille. White on tehnyt myös yhdessä kollegoidensa kanssa useita muita, aikuisille suunnattuja suomen kielen oppimateriaaleja, kuten Tarkista tästä (Finn Lectura 1997) ja Supisuomea (Finn Lectura 2003).

Whiten oppikirjoissa korostuvat selkeys ja halu innostaa aikuisopiskelijaa suomen kielen opinnoissaan. Whiten laatimat kieliopit ja käsikirjat ovat perusteellisia, ja niistä hyötyvät sekä opiskelija että opettaja. White on merkittävä esikuva ja uranuurtaja suomen kielen oppikirjojen tekijänä. Hänen innostunut ja rohkaiseva asenteensa opettajana näkyy myös hänen laatimissaan oppimateriaaleissa, mikä puolestaan näkyy teosten vuodesta toiseen jatkuvana suosiona.


Katso aiemmin palkitut täältä.