Kustannussopimuksen päättäminen

Kustannussopimukset solmitaan usein toistaiseksi voimassa oleviksi. Sopimussuhteet saattavat olla hyvinkin pitkäkestoisia, ja on syytä ottaa sopimukseen määräykset siitä, miten sopimus voidaan päättää. Mikäli kustannussopimus on solmittu määräajaksi, sopimussuhde päättyy määräajan loppuessa. Sopimuksen päättyessä tekijän luovuttamat oikeudet palautuvat takaisin tekijälle ja kummankin osapuolen velvollisuudet toisiaan kohtaan lakkaavat.

Sopimussuhteet perustuvat osapuolten keskinäiseen luottamukseen siitä, että molemmat tahollaan pyrkivät mahdollisimman tehokkaasti edistämään yhdessä sovittua päämäärää. Sopimuksen osapuolia sitookin ns. lojaliteettivelvoite, jonka perusteella sopimuksen osapuolten on mahdollisuuksiensa mukaan otettava toisen osapuolen edut huomioon ja toimittava siten, ettei vastapuolelle aiheudu vahinkoa tai että se rajoittuu mahdollisimman vähäiseksi. Tämä sopimussuhteita ohjaava periaate on otettava huomioon myös sopimuksen päättämistä harkittaessa.