Suomen tietokirjailijat ry:n strategia

strategia 1

Arvomme:

Asiantuntevuus: Luotettava tieto on demokratian väline, ja sitä tarvitaan digiajalla enemmän kuin koskaan. Olemme faktahommissa – jäsenemme ja toimiston henkilökunta ovat kukin asiantuntijoita omalla alallaan.

Tulevaisuussuuntautuneisuus: Olemme eteenpäin katsova järjestö. Seuraamme ja ennakoimme toimintaympäristömme muutoksia.

Avoimuus: Kerromme toiminnastamme ja sitä ohjaavista periaatteista avoimesti.

Yhdenvertaisuus: Kohtelemme jäseniämme tasavertaisesti.

Tarkoituksemme:

Tietokirjailijoiden taloudellisen aseman tukeminen: Jaamme apurahoja tietokirjojen kirjoittamiseen ja palkintoja tunnustukseksi merkittävistä tietokirjallisista ansioista.

Tietokirjallisuuden edistäminen: Pyrimme parantamaan tietokirjallisuuden asemaa lainsäädännössä ja kulttuuripolitiikassa sekä lisäämään tietokirjallisuuden näkyvyyttä ja painoarvoa julkisessa keskustelussa.

Edunvalvonta: Annamme neuvontaa ja ohjausta tietokirjailijoille ja ajamme heidän asiaansa myös laajemmin yhteiskunnassa.

Tietokirjailijayhteisön muodostaminen: Olemme tietokirjailijoiden valtakunnallinen yhteisö, jolla on myös alueellista toimintaa.

Toimintatapamme:

Tuemme tietokirjailijoiden työtä jakamalla työskentelyapurahoja sekä tietokirjoittamista tukevia kohdeapurahoja. Jaamme palkintoja ja järjestämme tietokirjatapahtumia sekä alueellista toimintaa tietokirjallisuuden näkyvyyden lisäämiseksi ja jäsentemme ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi.

Pidämme huolta tietokirjallisuuden tulevaisuudesta ja yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta kannustamalla nuoria mukaan toimintaan, jakamalla apurahoja esikoistietokirjailijoille ja kuuntelemalla aktiivisesti kentän tarpeita.

Olemme mukana tietokirjallisuutta koskevan lainsäädännön kehittämisessä tapaamalla päättäjiä ja antamalla lausuntoja. Vaikuttamistyön tueksi tiedotamme ja viestimme, teemme tutkimuksia sekä julkaisemme tietokirjoittamiseen liittyviä teoksia. Teemme aktiivista yhteistyötä viranomaisten, kotimaisten ja ulkomaisten luovan alan järjestöjen, koulutus- ja tutkimuskentän, kustantajien sekä muiden kirja-alan toimijoiden kanssa.

Valvomme tietokirjailijoiden etua neuvomalla jäseniämme tekijänoikeuksiin ja tietokirjoittamiseen liittyvissä asioissa. Järjestämme monipuolista koulutusta ajankohtaisista asioista tietokirjailijoiden ammattitaidon vahvistamiseksi.

Tulevaisuutemme:

Tietokirjailijat tunnistetaan ja tunnustetaan luovan työn tekijöiksi, ja heillä on toimintaedellytykset työlleen. Tietokirjailijat saavat reilun korvauksen työstään, ja heille kohdennettavien apurahojen, kuten kirjastoapurahojen, määrä on oikeudenmukaisella tasolla. Lainauskorvausta maksetaan myös sähkö- ja äänikirjoista.

Kaikenikäiset suomalaiset lukevat tietokirjoja. Tietokirjallisuus näkyy julkisuudessa, ja se on arvostettu osa suomalaista kulttuurikenttää.

Koulutusjärjestelmämme kaikilla tasoilla käytetään laadukasta ja ajantasaista oppimateriaalia. Myös yliopistoissa ja korkeakouluissa on saatavilla oppimateriaalia kotimaisilla kielillä.