Apurahat

Suomen tietokirjailijat ry jakaa vuosittain noin 2 miljoonaa euroa apurahoina tieto- ja oppikirjailijoille.

Kevään ja syksyn apurahat: Kaikkien haettavissa ovat luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn tarkoitetut kevään ja syksyn apurahat.

Jatkuvahakuiset apurahat jäsenille: Yhdistyksen jäsenet voivat lisäksi hakea apurahoja laitehankintaa, kirjahankkeeseen liittyvään matkaa sekä koulutusta varten. Näitä voi hakea ympäri vuoden.

Apurahaselvitys ja maininta tuesta: Kaikista yhdistyksen myöntämistä apurahoista on tehtävä selvitys määräaikaan mennessä erillisellä selvityslomakkeella. Lisäksi teoksen nimiön kääntöpuolella tai saatesanoissa pitää mainita, että teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.

Kopiosto-valtakirja: Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä kollektiivisilla tekijänoikeuskorvauksilla. Kopiosto perii korvaukset teosten kopioinnista ja tilittää ne jäsenjärjestöille muun muassa apurahoina edelleen jaettaviksi. Yhdistys pyytää jäseniltään ja apurahojen hakijoilta Kopiosto-valtakirjat, joiden valtuutuksella Kopiosto tekee kopiointisopimuksia muun muassa valtion, kuntien ja yritysten kanssa.