Kustannussopimussuositus

Selvitys valmistettujen kappaleiden määrästä

Tekijänoikeuslain 35 §:n nojalla kustantaja on velvollinen toimittamaan tekijälle kirjapainon tai teoksen muun monistajan todistuksen tai muun vastaavan selvityksen valmistettujen kappaleiden määrästä. Painoksen määrä ilmoitetaan usein tilityslaskelman yhteydessä, mutta tekijä voi halutessaan pyytää kustantajalta tietoa muutenkin.

Painoksen suuruudesta on perusteltua sopia kustannussopimuksessa, mikäli sitä solmittaessa on tiedossa teoksen ensipainoksen suuruus. Tekijän tulisi ainakin saada kustantajalta alustava arvio ensipainoksen suuruudesta. Tekijän kannalta on olennaista tietää, miten monta kappaletta teosta on lopulta painettu. Silloin tekijä voi seurata, että tekijänpalkkio tilitetään hänelle jokaisesta myydystä teoskappaleesta ja paljonko kirjoja vielä on kustantajan varastossa.