Apuraha lasten ja nuorten tietokirjaan

Tietokirjailijat voivat hakea maaliskuun haussa apurahaa lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen henkilökohtaisella hakemuksella.

Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät kevään apurahojen esittelysivulta täältä.


Kenelle apuraha lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen voidaan myöntää?

Apuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Väitöskirja luetaan tietoteokseksi. Lisätietoja tietokirjallisuuden lajeista löytyy täältä.

Apurahalla katetaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Apurahaa ei ole tarkoitettu oppimateriaalien kirjoittamiseen. Niihin apurahaa voi hakea esimerkiksi syksyn haussa.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin työskentelyapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys edellisestä vuoden 2009 jälkeen myönnetystä apurahasta. Apurahaselvitys tehdään vasta sitten, kun apurahalla tuettu hanke on julkaistu tietokirjana tai -kirjoina, tai olet luovuttanut valmiin käsikirjoituksen sopimuksen mukaisesti ja todistetusti kustantajallesi. Lisätietoja apurahaselvityksestä täällä.

Apuraha rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla, ja siksi valtakirja on tärkeä kriteeri apurahaa myönnettäessä. Aiemmin yhdistykselle annetut Kopiosto-valtakirjat ovat voimassa. Löydät lisätietoja valtakirjan antamisesta täältä.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen tarkoitettua apurahaa ei myönnetä oppimateriaalien kirjoittamiseen, kaunokirjalliseen työskentelyyn, tieteelliseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin, valokuvaukseen, matkakuluihin tai muihin itse kirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin.