Apuraha lasten ja nuorten tietokirjaan

 

Kenelle apuraha lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen voidaan myöntää?

Yhdistyksen jäsenet ja ei-jäsenet voivat hakea maaliskuussa apurahaa lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen henkilökohtaisella hakemuksella. Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät kevään apurahojen esittelysivulta täältä.

Apuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen.

Apurahaa ei ole tarkoitettu oppimateriaalien kirjoittamiseen.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin työskentelyapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys aiemmasta apurahasta. Apurahan saajalla täytyy siis olla edellisen apurahan jälkeen julkaistua uutta tuotantoa.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Siksi Kopiosto-valvontavaltakirjan antaminen yhdistykselle on edellytys apurahan saamiselle. Riittää, että Kopiosto-valvontavaltakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.


Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen tarkoitettuja apurahoja ei myönnetä tieteelliseen tutkimustyöhön, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin tai valokuvaukseen eikä matkakuluihin.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.