Apuraha lasten ja nuorten tietokirjaan

Kenelle apuraha lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen voidaan myöntää?

Tietokirjailijat voivat hakea maaliskuussa apurahaa lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen henkilökohtaisella hakemuksella. Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät kevään apurahojen esittelysivulta täältä.

Apuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Tietokirjallisuuden lajit.

Apurahaa ei ole tarkoitettu oppimateriaalien kirjoittamiseen.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin työskentelyapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys aiemmasta apurahasta. Apurahan saajalla täytyy siis olla edellisen apurahan jälkeen julkaistua uutta tuotantoa.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Valtakirja on tärkeä kriteeri apurahan myöntämisessä. Riittää, että Kopiosto-valvontavaltakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.


Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Lasten ja nuorten tietokirjan kirjoittamiseen tarkoitettuja apurahoja ei myönnetä akateemiseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin tai valokuvaukseen eikä matkakuluihin.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.