Mikä on tietoteos?


Tutustu tietokirjallisuuden lajeihin täällä.


Klassisen tiedon määritelmän mukaan tietoa on hyvin perusteltu, tosi uskomus. Tiedon olemukseen kuuluu, että se täyttää totuuden ja perusteltavuuden vaatimuksen. Suomen kielessä sana 'tieto' on alun perin tarkoittanut mm. tien tuntemista. Tieto on sellaista, joka vie perille.

Näiden tavoitteiden mukaisesti tietoteos perustuu julkisesti ja yleisesti hyväksyttyyn tietoon ja pyrkii välittämään sitä lukijalle.

Tietoteos voidaan julkaista kirjana, mutta yhtä hyvin myös muuna tuotteena. Julkaisumuoto ei ole olennaisin vaan tietoteoksen ydin – pyrkimys totuudelliseen tiedon välittämiseen lukijalle.

Aiheiltaan tietoteoksia on yhtä laajalti kuin tietoa ylipäätään. Tietokirjailijoita ovat niin tieteellistä tietoa välittävien tietokirjojen kirjoittajat kuin sanakirjojen tai oppikirjojen kirjoittajat.