Tekijänpalkkiolaskelma ja palkkion suorittaminen

Edellisen vuoden myyntiin perustuvan tekijänpalkkion maksuajankohdaksi sovitaan usein kustannussopimuksissa jokin maaliskuun ja toukokuun välinen ajankohta.

Nykyisin kustantajalla olisi teknisesti valmius suorittaa tilitykset aikaisemminkin, joten tekijä ja kustantaja voivat hyvin sopia myös aikaisemmasta tilitysajankohdasta. Mikäli sopimuksessa ei ole mainintaa tilityksen suorittamisesta, tekijänoikeuslain 35 § tulee sovellettavaksi. Sen mukaan kustantajan tulee yhdeksän kuukauden kuluessa tilitysvuoden päättymisestä toimittaa tekijälle tilitys, josta ilmenevät vuoden aikana tapahtunut myynti sekä painoksen jäännösmäärä vuoden vaihteessa. Tekijän kannalta tieto jäljellä olevien teoskappaleiden määrästä on usein myös olennainen, jotta hän voi tarvittaessa neuvotella kustantajan kanssa uusintapainoksen ottamisesta.

Erillistä painotodistusta tai muuta vastaavaa selvitystä painettujen teosten määrästä ei yleensä enää toimiteta, vaan tiedot ilmoitetaan tilityslaskelmassa. Tekijänpalkkiolaskelma kannattaa tarkistaa huolella ja mikäli tekijä havaitsee siinä jotain epäselvää, kannattaa viipymättä ottaa yhteys kustantajaan.