Esiintymispalkkiot

Tietokirjailijat esiintyvät usein erilaisissa yleisö- ja koulutustilaisuuksissa sekä radio- ja televisio-ohjelmissa. Esiintymisistä kuuluu lähtökohtaisesti saada palkkio.Joissain tapauksissa palkkiot ovat viranomaisten ennalta vahvistamia eikä niistä yleensä ole mahdollista sopia. Tämä koskee muun muassa yliopistoja ja korkeakouluja sekä kansalais- ja työväenopistoja. Mikäli palkkiota ei ole ennalta vahvistettu vaan niistä sovitaan henkilökohtaisesti, esiintymispalkkion määrittämisessä kannattaa käyttää apuna Suomen tietokirjalijat ry:n palkkiosuosituksia. Palkkioon vaikuttavat esimerkiksi esiintymisten ja ryhmien määrä sekä vierailuun ja esityksen valmisteluun käytettävä aika.

Peruutusturva
Jos esiintyminen, opetus tms. peruuntuu tietokirjailijasta riippumattomasta syystä myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, hänelle korvataan puolet sovitusta palkkiosta.

Matkakorvaus ja päiväraha
Matkaliput kaikkine liitännäisine kuluineen ja paikallismatkat sekä päivärahat ja majoituskulut suositetaan korvattavaksi valtion matkustussäännön mukaisesti.

Tekijänoikeus
Yleisö- tai koulutustilaisuudessa pidettyä alustusta, luentoa, esitelmää tms. ei saa monistaa, nauhoittaa, videoida tai muulla tavoin tallentaa ilman esiintyjän lupaa.

 


Yleisö- ja koulutustilaisuudet


1. KIRJASTOT JA KULTTUURITILAISUUDET

Kirjailijan esiintyminen 45 minuuttia ja yleisökeskustelu

 • 1 esiintyminen 250 euroa
 • 2 esiintymistä samana päivänä 400 euroa

Oman tekstin lukeminen ääneen

 • 150 euroa

Paneelikeskustelu

 • alkaen 150–250 euroa paneelin osallistuja- ja työmäärästä riippuen

Valmisteltu luento 45 minuuttia ja yleisökeskustelu

 • 350–800 euroa, palkkio sovitaan tapauskohtaisesti esiintyjän kanssa

Palkkioon lisätään mahdolliset matka- ja majoituskulut.


2. KAUPALLISET TILAISUUDET / YRITYSASIAKKAAT

Palkkiot sovitaan tapauskohtaisesti esiintymistilanteesta riippuen.


3. KOULUT

Pienille ryhmille (kaksi luokkaa)

 • Yksi esiintyminen 250 euroa (45 min oppitunti)
 • Kaksi esiintymistä 350 euroa
 • Kolme esiintymistä 450 euroa = koko päivä
 • Neljä esiintymistä 550 euroa

        Esiintymisiä

 • kahtena päivänä 800 euroa
 • kolmena päivänä 1100 euroa
 • neljänä päivänä 1400 euroa
 • viitenä päivänä 1700 euroa

Isoille ryhmille

 • 45 minuutin esiintyminen 350 euroa
 • Kaksi esiintymistä 500 euroa
 • Kolme esiintymistä 650 euroa  = koko päivä

         Esiintymisiä

 • kahtena päivänä 1000 euroa
 • kolmena päivänä 1300 euroa
 • neljänä päivänä 1600 euroa
 • viitenä päivänä 1900 euroa


4. KIRJOITUSTYÖPAJOJEN VETÄMINEN

 • 1 työpaja (2 oppituntia)  300 euroa
 • 2 työpajaa (4 oppituntia) 450 euroa
 • 3 työpajaa (6 oppituntia) 600 euroa

        Ryhmäkoko enintään 25 oppilasta

MUUTA HUOMIOITAVAA

 • Mikäli vierailu toteutetaan viikonloppuna tai parhaana kesäloma-aikana, palkkioihin neuvotellaan korotusta tapauskohtaisesti.
 • Mikäli yhteen esiintymisen kuluu aikaa esim. matkojen tähden huomattavan paljon, palkkioon neuvotellaan korotus tapauskohtaisesti. Kirjailija voi myös esittää oman palkkiopyyntönsä.
 • Jos esiintyminen, opetus tms. peruuntuu tietokirjailijasta riippumattomasta syystä myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, hänelle korvataan puolet sovitusta palkkiosta.
 • Matkat, majoitus ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
 • Yleisö- tai opetustilaisuudessa pidettyä alustusta, luentoa, esitelmää tms. ei saa monistaa, nauhoittaa, videoida tai muulla tavoin tallentaa ilman esiintyjän lupaa.


Suositukset on laadittu Lukukeskuksen palkkiosuositusten mukaan.


Radio ja televisio

Radio- ja televisioohjelmassa haastateltavana tai asiantuntijana esiintyvällä henkilöllä on oikeus saada palkkio kyseissä sopimuksessa määriteltyjen tariffien mukaisesti.

Palkkioita ei makseta esiintyjän vakinaisesti tai tilapäisesti hoitamaan toimeen, virkaan tai tehtävään liittyvistä uutisluonteisina pidettävistä lausunnoista, haastatteluista tai tiedotuksista.

Yhtyneet-sopimus

Suomen tietokirjailijat ry on mukana Yleisradio Oy:n kanssa solmitussa Yhtyneet-sopimuksessa, jossa on määritelty osapuolia sitovasti radio ja televisio-ohjelman tekemisestä sekä ohjelmassa esiintymisestä suoritettavat palkkiot. Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenten etuja koskevat muun muassa palkkiomääräykset erilaisista asiantuntijuutta vaativista esiintymisistä. Esiintymisestä sovittaessa haastateltavan tai asiantuntijan kanssa on selvitettävä, minkälaista valmistautumista tehtävä vaatii ja mitkä ovat siihen sovellettavat palkkioperusteet.

Sopimuksen mukaan palkkiota ei makseta esiintyjille uutisluontoiseksi lausunnoksi miellettävästä haastattelusta, joka liittyy esiintyjän virkaan, toimeen tai tehtävään. Myöskään poliittisissa ohjelmissa esiintymisestä ei makseta palkkiota. Kirjailijalle ei makseta palkkiota haastattelusta, jota voidaan pitää uutisluonteisena sen vuoksi, että se käsittelee kirjailijan uusinta kirjaa.

Yhtyneet-sopimuksen olemassaolo kannattaa muistaa tehtäessä töitä Yleisradio Oy:n kanssa. Sopimukseen ja siinä määriteltyihin palkkioihin kannattaa tutustua. Suomen tietokirjailijat ry:n toimistosta saa sopimuksen painettuna versiona sekä lisätietoa sopimuksesta.


RADIO


ESITELMÄT, ESITTELYT, PAKINAT JA KRITIIKKIOHJELMAT

Tieteellinen, kansantajuistieteellinen, kulttuurikriittinen esitelmä; näytelmän, kirjojen tai musiikkiteoksen esittely; itsenäisesti toimittajan/kriitikon tekemä arvio teatteriesityksestä, kirjasta tai musiikkiesityksestä; pakina tai keskustelun alustus:

 • 5 minuuttiin asti 209,60 e
 • ja kultakin seuraavalta minuutilta 18,23 e

Esitelmänä on pidettävä myös sellaista omaotsikkoista, kirjoitettua esitystä, joka esitysteknillisistä syistä on laadittu haastattelun muotoon. Mikäli kirjoittaja ei itse lue, niin palkkiosta sovitaan erikseen.

Palkkio on vähintään 70 prosenttia em. palkkiosta ja ohjelman vähimmäispalkkio lasketaan 10 minuutilta, mikäli kyseessä on:

 • tekijän kirjoittama ja esittämä musiikkitaiteilijan esittely, musiikkitapahtumien katsaus tai muu vastaava musiikkiesittely, jotka voivat sisältää myös aihetta koskevia haastatteluja ja soitettava musiikki on ko. esittelyyn liittyviä näytteitä.
 • omaotsikkoinen, tekijän kirjoittama ja esittämä pakina. Sen yhteydessä soitettavan musiikin ei tarvitse kiinteästi liittyä aiheeseen, mutta sillä tulee olla esitystä tukeva merkitys.

RAPORTTI

Kerronnan muotoon tehty tiivistetty, erillinen selvitys ajankohtaisesta asiasta, tilanteesta tai tapahtumasta. Tulee kysymykseen erikoisesti uutis ja ajankohtaisohjelmissa sekä vakioohjelmissa:

 • 3 minuuttiin asti 85,76 e
 • ja kultakin seuraavalta minuutilta 23,57 e
 • maksimi (9 min) 227,16 e

ESIINTYJÄPALKKIOT: HAASTATELTAVA

 • 5 minuuttiin asti 59,07 e
 • ja kultakin seuraavalta minuutilta 6,13 e

Mikäli haastateltava on valmistanut etukäteen haastattelulausunnon alalta, jota hän edustaa, hänelle maksetaan selostuspalkkio: 10 minuuttiin asti 131,57 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 10,37 euroa.

ESIINTYJÄPALKKIOT: KESKUSTELUT

Keskustelujen puheenjohtaja ja/tai vetäjä keskustelun pituuden mukaan

 • 15 minuuttiin asti 147,41 e
 • ja kultakin seuraavalta minuutilta 2,80 e

Keskusteluun osallistuja

 • 10 minuuttiin asti 254,63 e
 • ja kultakin seuraavalta minuutilta 13,11 e

Keskusteluun osallistujille maksetaan oheinen palkkio, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, ohjelman keskusteluosan pituuden mukaan jaettuna keskustelijoiden lukumäärällä.

Jos keskustelijoita on enemmän kuin viisi, on keskustelijoiden palkkio kuitenkin 1/5 kokonaispalkkiosta. Jos alustaja osallistuu keskusteluun, hänelle maksetaan alustuspalkkion lisäksikeskustelijan palkkio.

Yli tunnin pituisesta keskustelusta palkkiota korotetaan erikseen sovittavalla tavalla.

 

TELEVISIO
 

 LAUSUNNOT JA HAASTATTELUT

 • 5 minuuttiin asti 90,10 e
 • ja kultakin seuraavalta minuutilta 8,28 e

 ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA ESITELMÄT

 • 5 minuuttiin asti 247,86 e
 • ja kultakin seuraavalta minuutilta 22,43 e

Asiantuntijalausunto edellyttää etukäteen annettua tehtävää, johon vastauksen antaminen vaatii valmistelua ja tutkimista.

Asiantuntijana on pidettävä henkilöä, joka ko. alalla on väitellyt tohtoriksi tai muulla tavoin (muun koulutuksen, työkokemuksen tai muuta kautta) on hankkinut suuren kokemuksen kyseessä olevista asioista.

Esiintyjältä edellytetään myös mahdollisen kuvituksen suunnittelua.

KESKUSTELUT

Keskusteluissa puheenjohtajana toimiminen

 • 15 minuuttiin asti 151,83 e
 • ja kultakin seuraavalta minuutilta 2,92 e

Yli tunnin kestävistä keskusteluista palkkiota korotetaan erikseen sovittavalla tavalla.

Keskusteluun osallistujat

 • 10 minuuttiin asti 352,48 e
 • ja kultakin seuraavalta minuutilta 5,52 e

Keskusteluun osallistujille maksetaan edellä mainittu palkkio, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, ohjelman keskusteluosan pituuden mukaan jaettuna keskustelijoiden lukumäärällä. Jos keskustelijoita on enemmän kuin viisi, on keskustelijan palkkio kuitenkin 1/5 kokonaispalkkiosta ja vähintään 86,36 euroa.

Alustajalle maksetaan alustuksen pituuden mukaan esitelmäpalkkio. Jos alustaja osallistuu keskusteluun, hänelle maksetaan lisäksi keskustelijan palkkio. Yli tunnin kestävistä keskusteluista palkkiota korotetaan erikseen sovittavalla tavalla.

 

Suositukset laadittu Yhtyneet-sopimuksen 1.1.2016 mukaan.