Painosmäärä

Kustantaja päättää teoksen painoksen suuruudesta. Painoksella tarkoitetaan sitä määrää, jonka kustantaja yhdellä kertaa valmistuttaa. Kustannussopimusta solmittaessa painoksen suuruus ei välttämättä vielä ole tiedossa. Tekijä voi kuitenkin pyytää kustantajaa esittämään jonkinlaisen arvion painoksen suuruudesta, vaikka sitä koskevaa sopimusehtoa ei kustannussopimukseen kirjattaisikaan. Tekijänoikeuslain mukainen suurin sallittu painosmäärä on 2000 kappaletta, mikäli painosmäärästä ei ole sovittu toisin. Tekijällä on oikeus saada tieto valmistettujen kappaleiden määrästä. Tämä tieto voidaan esittää esimerkiksi tilityslaskelmassa. Tarvittaessa tekijä voi pyytää kustantajalta selvitystä muutenkin.