Hyvä lounaissuomalainen tietokirjailija

Vuoden 2023 toinen sitsi istutaan Turussa ravintola Koulun historialuokassa tiistaina 14. helmikuuta klo 18.00 alkaen.

Joulukuussa 2022 Satu Hakanurmi väitteli kasvatustieteessä teemalla Digital Stories as a Tool for Learning at Work ja Merja Leppälahti folkloristiikassa teemalla Kalevalan kirjallista nykykäyttöä.

Satu Hakanurmen väitöksen teemana oli digitaalinen tarinankerronta, jota voidaan käyttää oppimisen välineenä erilaisissa työyhteisöissä. Digitaaliset tarinat ovat 2–3 minuutin mittaisia omaelämäkerrallisia minidokumentteja. Nykypäivän teknologia tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tehdä ja jakaa omia videotarinoita. Digitaalisen tarinankerronnan kautta voidaan edistää professionaalista identiteettiä, toimijuutta ja uudelleen asemoitumista osana yhteisöä ja organisaatiota.

Merja Leppälahti on selvittänyt, miten viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana kalevalaista aineistoa on käytetty kaunokirjallisuudessa (mikä laajalti ottaen sisältää mm. sarjakuvan) ja myös metallimusiikin sanoituksissa. Kalevalan vaikutukset näkyvät erityisesti fantasiakirjallisuudessa, johon Kalevalan myyttiset ainekset ja arkkityyppiset henkilöhahmot soveltuvat hyvin. Nykytekstien kuvaukset Tuonelasta ja kuoleman maana kuvatusta Pohjolasta saattavat liittyä nousussa olevaan uushenkisyyteen ja toisaalta metallimusiikin ”kuoleman kulttuuriin”.

Molemmat väitöstutkimukset ravistelevat vakiintuneita tapoja ajatella. Ne itse asiassa ovat nykypäivän narratiivisen tutkimuksen eri haroja – toisistaan tietämättä. Ovatko uudet tohtorit myytinmurtajia?

Tervetuloa!
 
Lassi Saressalo
Lounais-Suomen aluevastaava 
lassi.saressalo@elisanet.fi
050 590 2210