Kustannussopimussuositus

Palkkiolaskelman oikeellisuuden selvittäminen

Tekijänpalkkion oikeellisuus on luonnollisesti tekijän kannalta olennainen asia. Tästä syystä tekijällä tuleekin olla oikeus selvittää palkkiolaskelman oikeellisuus. Mikäli tekijä epäilee, että palkkiolaskelmassa on virhe, hänen tulee olla yhteydessä kustantajaan ja pyytää tätä tarkistamaan laskelma. Mikäli kustantaja havaitsee virheen, tämän tulee oikaista se mahdollisimman pian. Asia selviää yleensä näin.

Mikäli tekijä ja kustantaja eivät kuitenkaan pääse asiasta yhteisymmärrykseen, tekijällä on oikeus omalla kustannuksellaan selvittää palkkiolaskelman oikeellisuus nimeämänsä tilintarkastajan avulla. Mikäli palkkiolaskelmassa ilmenee virhe tällaisen selvityksen perusteella, selvityksen kustannukset tulevat kuitenkin kustantajan vastattaviksi. Tämän lisäksi kustantaja on tietenkin velvollinen korjaamaan virheen sekä tilittämään tekijälle oikean palkkiosumman ja viivästyskoron.