Kustannussopimussuositus

Teoksen muuttaminen

Tekijänoikeuslain 28 §:ssä on säädetty myös siitä, että se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa muuttaa teosta, ellei toisin ole sovittu. Kustantaja ei siis saa tehdä tekijän luovuttamaan käsikirjoitukseen muutoksia, ellei toisin sovita. Muuttamiskielto koskee lähtökohtaisesti kaikkia teokseen tehtäviä muutoksia. Kustantajalla on kuitenkin oikeus suorittaa käsikirjoituksen tavanomainen kielellinen ja asiatarkistus kustannusalalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti. Toisinaan joudutaan arvioimaan sitä, mikä on tavanomaista kustannustoimitustyötä ja mikä puolestaan teoksen kiellettyä muuttamista. Yleensä kustannustoimittajan tekemät muutokset ja korjaukset ovat luonteeltaan teknisiä ja kielenhuollollisia eivätkä teoksen muuttamista tekijänoikeuslain 28 §:n kieltämällä tavalla. Tekijällä on viimekädessä oikeus määrätä teoksestaan ja siitä, voidaanko muutettu teos saattaa yleisön saataville.

Kustantajalla on oikeus tehdä erilaisten julkaisumuotojen edellyttämiä teknisiä muutoksia, esimerkiksi muuttaa aineiston tallennusmuotoa. Teoksen luonnetta ei kuitenkaan saa muuttaa, ellei tekijän kanssa sovita tästä erikseen. Ilman tekijän suostumusta kustantaja ei esimerkiksi saa ottaa teoksesta yksittäistä osaa ja julkaista tätä osana toista teosta tai laajempaa sähköistä palvelua.

Tässä yhteydessä tarkoitettu oikeus määrätä teoksen muuttamisesta on osa tekijän taloudellisia yksinoikeuksia ja hän voi halutessaan luovuttaa tämän oikeuden kustantajalle. Tällöin kustannussopimukseen tulee ottaa kirjaus kustantajan oikeudesta ja tämän oikeuden rajoista. Vaikka kustantajalle olisikin annettu oikeus tehdä kirjaan suurempia kuin vain kustannustoimituksellisia muutoksia, ei kustantaja saa muuttaa teosta sellaiseksi, että se loukkaisi tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa. Tämä on osa tekijän moraalisia oikeuksia, joista tekijä ei edes voi luopua.