Oikeuksien palautuminen

Oikeuksien palauttamispyyntö - painettu teos  (pdf, 108 kB)
Oikeuksien palauttamispyyntö - sähköinen julkaisu (pdf, 104 kB)

Oheisia lomakkeita voit käyttää pyytäessäsi painetun teoksen uusintapainoksen ottamista tai oikeuksien palauttamista tai sähköisen julkaisun oikeuksien palauttamista.

Tekijän sopimuksella kustantajalle luovuttamat oikeudet ovat kustantajalla useissa tapauksissa ilman, että kustantaja enää hyödyntää teosta taloudellisesti. Tekijän kannattaa näissä tapauksissa pyytää oikeudet kustantajalta takaisin. Näin tekijällä on mahdollisuus hyödyntää teosta (käsikirjoitus, artikkeli, osateos) taas uudelleen haluamallaan tavalla. Joskus hän voi hyötyä tästä myös taloudellisesti: teoksen voi laittaa esimerkiksi verkkosivuille myyntiin tai osan siitä voi julkaista artikkelina aikakauslehdessä.

Oikeuksien jääminen lähes käyttämättöminä kustantajalle voi aiheuttaa ongelman kilpailukiellon kannalta. Kilpailukielto sitoo tekijää yleensä koko sopimuksen voimassaoloajan: jos kustannusoikeudet ovat edelleen kustantajalla ja sopimus voimassa, tekijä ei ehkä voi kirjoittaa uudestaan bravuuriaiheestaan, vaikka aiemmalle teokselle ei enää aiheutuisi uudesta ”kilpailevasta” teoksesta minkäänlaista taloudellista haittaa. Tästäkin syystä tekijän kannattaa pyytää oikeudet takaisin.

Painetun teoksen oikeuksien palautuminen

Jos teos on loppuunmyyty ja kustantajalla on oikeus ottaa teoksesta uusintapainos, kustantajalla on tekijänoikeuslain mukaan tekijän pyynnöstä yksi vuosi aikaa ottaa teoksesta uusi painos. Jollei kustantaja käytä tätä oikeuttaan määräajassa, kustannussopimus purkautuu ja teoksen taloudelliset tekijänoikeudet palautuvat takaisin tekijälle ilman eri toimenpiteitä. Tekijänoikeuslain säännös on tahdonvaltainen eli kustannussopimuksessa voidaan sopia myös toisin, esimerkiksi lyhyemmästä ajasta, jonka puitteissa kustantajan tulee ottaa uusintapainos.

Oikeudet eivät palaudu tekijälle, jos kustantaja päättää pyynnön jälkeen ottaa teoksesta uuden painoksen. Tällöin teos tulee jälleen saataville ja myyntiin kummankin osapuolen etujen mukaisesti.

Teos katsotaan loppuunmyydyksi luonnollisesti silloin, kun painos on tosiasiallisesti myyty loppuun. Joissain tilanteissa teos voidaan katsoa loppuunmyydyksi jo aiemmin. Mikäli kustantajalla on varastossaan teosta vain muutama kappale eikä teos tosiasiassa enää ole yleisön saatavilla, se voidaan katsoa loppuunmyydyksi. 

Jotta tekijä tietää teoksensa myynnistä ja voi siten tehokkaasti valvoa oikeuksiaan, hänen kannattaa seurata tilityslaskelmissa näkyviä myynti- ja varastomääriä. Tarvittaessa kustantajalta voi myös erikseen pyytää tietoa siitä, kuinka paljon teosta on vielä myymättä ja onko kustantajalla aikomus ottaa teoksesta uusintapainos.

Painettuna ja sähköisenä julkaistun teoksen oikeuksien palautuminen

Mikäli teos on julkaistu sekä painettuna että sähköisenä tai ainoastaan sähköisenä julkaisuna, oikeuksien palautuminen ei voi olla sidottu pelkästään siihen, että teos on loppuunmyyty eikä enää yleisön saatavilla. sillä sähköisiä teoksia kun on mahdollista pitää – ainakin näennäisesti – yleisön saatavilla loputtomiin. Sähköisten julkaisujen saatavilla pitäminen on kustantajalle lähes ilmaista, eikä teoksen markkinointiin välttämättä ole erityistä kannustinta. Mikäli sähköisen julkaisun oikeuksien palautumisesta ei ole sovittu kustannussopimuksessa selkeästi, oikeudet voivat jäädä makaamaan kustantajalle tämän pitäessä teosta saatavilla esimerkiksi verkkokaupassa.

Yhdistyksemme suosittelee, että kustannussopimuksiin kirjataan sopimusehto, jonka mukaan sähköisen julkaisun oikeuksien palautuminen on sidottu esimerkiksi teoksen myyntimääriin. Mikäli teosta ei ole vuoden aikana myyty ollenkaan tai sitä on myyty vain muutama kymmenen kappaletta, tekijällä tulisi olla oikeus pyytää kustannusoikeuksia takaisin itselleen.