Kustannussopimussuositus

Liikesalaisuus

Teoksen sisältö ei saa loukata kenenkään liikesalaisuutta. Liikesalaisuudelle ei ole mitään yksiselitteistä määritelmää, sillä sen sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti. Liikesalaisuus on usein taloudellista tietoa (esim. ka­tekäytäntö) tai teknistä tietoa (esim. ko­neen rakenne). Se on tietoa, jolla on taloudellista arvoa tai käyttöarvoa ja jonka salassapidolla on yrityksen liiketoiminnalle merkitystä. Jonkin tiedon luokittelu liikesalaisuudeksi edellyttää yleensä sitä, että tieto on nimenomaisesti ”nimetty” liikesalai­suudeksi tai että se voidaan muutoin ymmärtää liikesalaisuudeksi.  Mikäli tekijän aineiston katsotaan rikkovan liikesalaisuutta, tekijä saattaa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.