Painettuna ja sähköisenä julkaistun teoksen oikeuksien palautuminen

Tekijänoikeudet voivat palautua eri aikaan eri julkaisumuotojen osalta. Tekijä voi siis saada painettuun teokseen kohdistuvat oikeutensa takaisin, vaikka sähköiset julkaisuoikeudet jäisivät vielä kustantajalle. Kustantaja on esimerkiksi voinut myydä loppuun painetun teoksen eikä ole halukas ottamaan uusintapainosta, mutta haluaa pitää kirjan sähköisessä muodossa edelleen saatavilla. Tekijän on myös mahdollista sopia, että hän luovuttaa sähköiset oikeudet vain määräajaksi. Tällöin oikeudet palautuvat tekijälle automaattisesti määräajan päätyttyä, elleivät osapuolet toisin sovi.

Tekijän mahdollisuutta käyttää palautuneita oikeuksia saattaa kuitenkin käytännössä rajoittaa kilpailukielto. Jos vain osa oikeuksista palautuu, tekijän on syytä keskustella kustantajan kanssa mahdollisuuksistaan käyttää palautuneita oikeuksia.