Tietokirjailijoiden tulotutkimus 2023

Suomen tietokirjailijat teetti kesällä 2023 tutkimuksen jäsenistönsä tulojen muodostumisesta. Nyt julkaistu tutkimus antaa ajankohtaisen tilannekuvan tietokirjailijoiden tuloista, apurahoista ja taloudellisesta asemasta. Samalla se tuo näkyväksi kirjailijoiden teoksista saatavat korvaukset ja korvausrakenteet. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että tietokirjailijoiden tulot ovat jyrkässä laskussa. Varsinaisesta tietokirjallisesta työstä saatu tulo on laskenut 45 %. Edellisen tietokirjailijoiden taloudellista asemaa käsittelevät tutkimuksen (2018) mukaan tietokirjailijan mediaanitulo vuodessa tietokirjallisesta työstä oli 1 111 euroa, nyt enää 606 euroa. 

Tulotutkimuksen toteutti Innolink Research Oy sähköisenä kyselynä kesällä 2023. Se perustuu 425 tietokirjailijan vastaukseen.

Tutkimus tehtiin ensimmäistä kertaa yhdessä Suomen Kirjailijaliiton kanssa. Tarkoituksena oli saada kattava kuva suomalaisten kirjailijoiden taloudellisesta tilanteesta. Taloudellisen tilanteen kehitys kauno- ja tietokirjailijoilla onkin samansuuntainen. Lue lisää järjestöjen yhteisestä tiedotteesta.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia:

•    45 % tutkimukseen vastanneiden tietokirjailijoiden tuloista koostui tietokirjallisesta työstä (2018: 60 %).
•    Tietokirjallisesta työstä saatujen veronalaisten vuositulojen mediaani on laskenut merkittävästi vuoden 2018 tulotutkimuksesta (1 111 € > 606 €).
•    Vastaajista 45 % ei tiedä hintaa, jolla kustantaja myi viimeisimmän tietoteoksen ääni- ja sähkökirjaoikeuksia luku- ja kuunteluaikapalveluihin tai kolmansille palveluntarjoajille.
•    Suurin osa (67 %) vastaajista ei saanut lainkaan valtion ja/tai yksityisen tahon apurahaa.
•    76 % apurahaa saaneista arvioi apurahan merkittäväksi toimeentulonsa kannalta.
•    33 % arvioi taloudellisen tilanteensa kohentuneen uransa alkuajoista nykypäivään. Tässä oli selkeää laskua edelliseen tutkimukseen (2018: 51 %).

Tutustu tulotutkimuksen tietokirjailijoiden koontiraporttiin

Tutustu raporttiin kaunokirjailijoiden osalta.