Kustannussopimussuositus

Uusintapainos

Tavallisesti kustannussopimuksissa sovitaan, että kustantajalla on oikeus ottaa teoksesta uusintapainoksia. Mikäli sopimuksessa ei ole nimenomaisesti annettu kustantajalle oikeutta uusintapainoksen ottamiseen, kustantajan oikeus rajoittuu tekijänoikeuslain 32 §:n mukaisesti vain yhteen painokseen. Tällöin kustannussopimuksen voimassaolo päättyy, kun teoksen painos on myyty loppuun, ja tekijä voi vapaasti sopia muiden tahojen kanssa teoksen julkaisemisesta. Jos kustantaja ei oma-aloitteisesti ota uusintapainosta, vaikka teoksen painos on myyty loppuun, tekijä voi pyytää uusintapainoksen ottamista kustantajalta. Pyyntö kannattaa esittää kirjallisesti.

Kustannussopimuksessa on perusteltua sopia kohtuullisesta ajasta, jonka kuluessa kustantajan tulee ottaa uusintapainos tai sopimus purkautuu ja teoksen julkaisuoikeudet palautuvat takaisin tekijälle. Uusintapainoksen ottamiselle varattavana kohtuullisena aikana voidaan pitää enintään 9 kuukautta. Mikäli sopimuksessa ei ole sovittu kohtuullista aikaa uusintapainoksen ottamiselle, sovellettavaksi tulee tekijänoikeuslain 34 §:n säännös, jonka mukaan uusintapainos tulee ottaa vuoden kuluessa kirjallisen pyynnön esittämisestä.