Warelius-palkitut vuodesta 1985

2023 

Laura Kolbe, tietokirjailija
Riitta Konttinen, tietokirjailija

2022 

Osmo Kontula, tietokirjailija
Paul Westlake, oppikirjailija

2021

Juha Siltala, tietokirjailija
Mervi Wäre-von Hedenberg, oppikirjailija

2020

Vivi-Ann Sjögren, tietokirjailija
Esko Valtaoja, tietokirjailija

2019

Markku Kuisma, tietokirjailija
Teuvo Nyberg, oppikirjailija

2018

Lasse Lehtinen, tietokirjailija
Kalevi Rikkinen, oppikirjailija

2017

Merete Mazzarella, tietokirjailija
Titta Putus-Hilasvuori, oppikirjailija

2016

Raisa Cacciatore, tietokirjailija
Jukka Mäkinen, oppikirjailija

2015

Ilkka Niiniluoto, tietokirjailija
Markku Töllinen, oppikirjailija

2014

Eila Hämäläinen, oppikirjailija
Tapio Markkanen, tietokirjailija

2013

Peter von Bagh, tietokirjailija
Anne-Maria Mikkola, oppikirjailija

2012

Pentti Huovinen, erikoislääkäri
Heikki Ylikangas, emeritusprofessori

2011

Jaakko Hämeen-Anttila, professori
Leena Laulajainen, äidinkielenopettaja

2010

Antti Eskola, professori
Pertti Rajala, maakuntajohtaja, KM

2009

Risto Isomäki, tieto- ja tieteiskirjailija
Irma Sulkunen, professori

2008

Martti Häikiö, poliittisen historian dosentti, VTT
Päivi Vehmas, luokanopettaja, KM

2007

Ulla Lehtonen, luomukotipuutarhuri, toimittaja

2006

Kari Uusikylä, kasvatustieteilijä, professori

2005

Juhani Lokki, luonnontieteilijä, professori

2004

Elina Haavio-Mannila, sosiologi, professori
Lauri Viljanmaa, kouluneuvos

2003

Heikki Oja, tähtitieteen dosentti, FT

2002

Mikko Lehtonen, akatemiatutkija, dosentti FT

2001

Raija Majamaa, erikoistutkija, FM

2000

Raimo Seppälä, päätoimittaja emeritus

1999

Kai Linnilä, kirjailija
Kaari Utrio, taiteilijaprofessori

1998

Päivi Setälä, historian dosentti, FT

1997

Matti Leinonen, biologi, dosentti FT

1996

Auli Hakulinen, suomen kielen tutkija, professori

1995

Seppo Zetterberg, yleisen historian dosentti, FT

1994

C. J. Gardberg, valtionarkeologi, FT

1993

Aimo T. Nikolainen, piispa

1992

Pertti Virtaranta, kulttuurintutkija, akateemikko

1991

Reino Luhtala, opetusneuvos, KTM

1990

Päiviö Tommila, historiantutkija, rehtori, FT

1989

Kai Laitinen, kirjallisuudentutkija, professori

1988

Anto Leikola, luonnontieteilijä, professori

1987

Työryhmä: Rauno Mattila, Teuvo Nyberg, Olavi Vestelin, biologit

1986

Urho Somerkivi, kasvatustieteilijä, professori

1985

Oiva Ketonen, filosofi, akateemikko