Kustannussopimus

Kustannussopimus on vapaamuotoinen, yleensä kirjallisessa muodossa oleva sopimus, jolla tekijä luovuttaa kustantajalle oikeuden julkaista ja levittää yleisölle kirjallisen teoksensa. Kustannussopimuksessa sovitaan tekijän kannalta merkittävistä asioista, joten sopimuksen tekemisessä kannattaa olla huolellinen. Sopimuksen ehdot kannattaa lukea tarkasti ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Osalla kustantajista on käytössä varsinaisen kustannussopimuksen lisäksi hyvinkin laajoja yleisiä sopimusehtoja. Kustannussopimus, yleiset sopimusehdot ja mahdolliset liitteet muodostavat tällöin osapuolia sitovan sopimuskokonaisuuden. Kustannussopimuksessa saatetaan viitata yleisiin sopimusehtoihin tai sopia yleisistä sopimusehdoista poikkeavasti, joten on tärkeää olla selvillä siitä, mitä kustakin asiasta on yksittäistapauksessa sovittu. Yleisiin sopimusehtoihin on syytä tutustua huolella ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Kustannussopimuksia solmittaessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
  • Mitä kaikkia oikeuksia tekijä kustantajalle sopimuksella luovuttaa?
  • Mikäli sopimuksella luovutetaan oikeudet sähköiseen julkaisemiseen, mitä kaikkea tämä pitää sisällään?
  • Millä aikataululla oikeudet palautuvat tekijälle eri tilanteissa ja eri julkaisumuotojen osalta?
  • Miten tekijänpalkkio määritellään, onko se suuruudeltaan kohtuullinen ja mitä palkkion maksamisajankohdasta sovitaan?
  • Miten sopimuksen kilpailukieltolauseke on muotoiltu? Rajoittaako se tekijän mahdollisuutta hyödyntää ammattitaitoaan muissa yhteyksissä?
  • Onko tekijällä oikeus hankkia alennuksella laatimaansa teosta? 
  • Mitä teoksen käännösoikeuksista on sovittu? Säilyvätkö käännösoikeudet tekijällä, siirtyvätkö ne kokonaisuudessaan kustantajalle vai onko tekijällä ja kustantajalla niihin rinnakkainen oikeus?
  • Onko tekijällä oikeus irtisanoa kustannussopimus ja mitä muuta sopimuksen päättämisestä on sovittu?

Ohessa on esimerkki tietokirjan kustannussopimukseksi, jonka avulla olemme pyrkineet selventämään ainakin joitakin sopimuskohtia, jotka herättävät paljon kysymyksiä. Esimerkkisopimuksessa ei ole voitu huomioida kaikkia erityistilanteita, joita sopimuksia solmittaessa ilmenee.

Yhdistyksemme jäsenet voivat aina halutessaan toimittaa kustannussopimuksensa yhdistyksemme lakimiehille kommentoitavaksi ja kysyä neuvoa kustannussopimuksiin liittyvissä asioissa. Autamme mielellämme!