Kustannussopimussuositus

Vapaakappaleet

Vapaakappaleiden määrästä on hyvä sopia kustannussopimuksessa. Vapaakappaleiden määrä ei yleensä ole kustantajalle kynnyskysymys sopimusta solmittaessa. Yhdistyksemme suosituksen mukaan tekijän tulisi saada 30 vapaakappaletta painettuna kirjana julkaistun teoksen ensimmäisestä painoksesta ja 10 vapaakappaletta kustakin seuraavasta painoksesta. Sähköisestä julkaisusta tekijän tulisi saada 5–10 kappaletta käyttö-, lataus- tai lukuoikeuksia, samoin äänikirjasta. Tekijän tulisi saada käyttöoikeus lukuaikapalveluun. Kohtuullinen vapaakappaleiden määrä PoD-kirjojen osalta vaihtelee kuitenkin hyvin paljon riippuen painosten suuruudesta sekä sen mukaan, onko teoksesta ensin otettu kirjapainossa painettu teos, josta tekijä on saanut vapaakappaleita vai käytetäänkö tarvepainatusta ensisijaisena monistamistapana. Tarvepainatuksena julkaistusta teoksesta tekijän tulisi saada vähintään yksi vapaakappale.

Mikäli teoksella on useampia tekijöitä, vapaakappaleita voidaan antaa yksittäiselle tekijälle edellä mainittuja suosituksia pienempi määrä.