Sitaattioikeus ja yksityinen käyttö

Tekijänoikeuslain nojalla toisen teoksen käyttö on tietyissä tilanteissa oikeutettua ilman alkuperäisen tekijän lupaa. Tietokirjailijan kannalta olennaisimmat oikeudet ovat siteerausoikeus ja kopiointi yksityiseen käyttöön. Nämä oikeudet ovat sovellettavissa vain julkistettuihin teoksiin. Teos on julkistettu, kun se on luvallisesti saatettu yleisön saataville. Esimerkiksi Internetissä luvattomasti jaettavaa aineistoa ei saa kopioida yksityiseenkään käyttöön.

 

Sitaattioikeus

Julkistetusta teoksesta saa tekijänoikeuslain 22 §:n nojalla ottaa lainauksia hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerauksella tarkoitetaan sanatarkkaa lainaamista tai sitä, että toisen tekstiä selostetaan vain pienin tai merkityksettömin muutoksin omassa teoksessa. Siteerausoikeus koskee kaikkia julkaisumuotoja, niin painettua kirjaa kuin digilehteä ja nettisivujakin – oikeus on niin sanotusti teknologianeutraali.

Lainauksella tulee olla asiallinen yhteys teokseen, johon sitaatti otetaan. Sen tulee jollain tavalla havainnollistaa, selkeyttää tai taustoittaa lainaajan omaa teosta. Sallitun lainauksen laajuudesta ei ole säädetty laissa, vaan se määräytyy aina tapauskohtaisesti. Sitä, onko sitaatti sallitun laajuinen, voidaan arvioida sen mukaan, kuinka suuren osan sitaatti teoksesta muodostaa. Teos ei saa muodostua olennaisilta osiltaan pelkästään sitaateista.

Hyvän tavan mukaisuus edellyttää, että sitaatin yhteydessä ilmoitetaan alkuperäisen tekijän nimi ja lähde. Siteerattu teksti on selkeästi erotettava omasta tekstistä esimerkiksi lainausmerkein, kursiivilla tai lihavoinnilla. On syytä huomata, että tieteellisessä kirjoittamisessa lähdeviittausten merkitsemisessä on omat alan sisäiset käytäntönsä.

Sitaattioikeus kohdistuu vain teoksiin, joiden tekijänoikeudet ovat voimassa. Mikäli tekijän kuolinvuoden päättymisestä on kulunut jo 70 vuotta eli tekijänoikeus on rauennut, teoksen tekstiä on lupa hyödyntää vapaasti.

 

Kopiointi yksityiseen käyttöön

Tekijänoikeuslain 12 §:n mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen omaa yksityistä käyttöä varten. Tämän pykälän nojalla ei kuitenkaan saa valmistaa kappaletta tietokoneohjelmasta eikä digitaalisesta tietokannasta. Yksityisellä käytöllä tarkoitetaan teosten omaa käyttöä ja käyttöä perhepiirissä. Tietokirjan saa siis kopioida kopiokoneella itselleen esimerkiksi opiskelukäyttöön.