Tekijänoikeusjärjestöt

Lähtökohtana on, että tekijä sopii itse teostensa käytöstä. Tietyissä tilanteissa tekijänoikeusjärjestöillä on kuitenkin oikeus sopia tekijän puolesta teosten käytöstä. Useimmiten kyse on senkaltaisesta massakäytöstä, jota tekijän itsensä olisi käytännössä mahdotonta hallinnoida.

Kollektiivihallinnoinnin mahdollistaa tekijänoikeuslaki ja siitä säännellään laissa tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Tietokirjailijan kannalta keskeisimpiä tekijänoikeusjärjestöjen keräämiä tekijänoikeuskorvauksia ovat teosten kirjastolainaamisesta maksettava lainauskorvaus sekä valokopiointikorvaukset.

 


Sanasto

Sanasto on tekijänoikeusjärjestö kirjailijoille, kääntäjille, oppikirjailijoille, tietokirjailijoille sekä toimittajille. Sanasto hallinnoi lainauskorvauksia sekä korvauksia pakkolisenssisäännöksen nojalla myytävistä oppikirjoista sekä omakirjalainajärjestelmästä tekijöille suoritettavia korvauksia. Sanasto myöntää lupia erilaisiin kirjallisuuden käyttötarkoituksiin, kuten tekstikatkelmien käyttämiseen uusissa julkaisuissa sekä teosten julkiseen esittämiseen. Sanasto hallinnoi käytöstä saatuja korvauksia ja tilittää ne tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Lisäksi Sanasto valvoo teosten tekijänoikeuksia ja tarjoaa asiakkailleen lainopillista neuvontaa tekijänoikeuskysymyksissä. Sanasto myös avustaa asiakkaitaan tekijänoikeusloukkauksissa sekä teosten jälkikäyttötilanteissa.

Suomen tietokirjailijat ry on Sanaston jäsenjärjestö ja yhdistyksellä on edustus sen luottamuselimissä sekä asiantuntijatyöryhmissä.  

Sanaston asiakkuussopimus on valtakirja, jolla tekijä valtuuttaa Sanaston hallinnoimaan teostensa tekijänoikeuksia sopimuksessa mainituissa tilanteissa. Asiakkuussopimuksen voi solmia kuka tahansa tekijä, jolla on vähintään yksi Suomessa julkaistu kirjallinen teos. Sopimuksen solmiminen ei rajoita tekijän mahdollisuutta sopia myös itse teostensa käyttämisestä eri yhteyksissä.

Solmimalla Sanaston asiakkuussopimuksen saat sinulle kuuluvat korvaukset Sanaston hallinnoimilta käyttöalueilta. Asiakkuus on maksuton.

 

Lainauskorvaus

Tekijänoikeuslain 19 §:n mukaan tekijällä on oikeus korvaukseen, kun hänen teoksiaan lainataan yleisistä kirjastoista tai korkeakoulukirjastoista. Sanasto tilittää lainauskorvaukset kirjallisten teosten tekstintekijöille. Korvaus määräytyy teosten lainauskertojen perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain maksama lainauskorvausten määräraha nousi vuonna 2017 14,2 miljoonaan euroon ja lainauskorvaus laajeni koskemaan myös lainaamista korkeakoulukirjastoista, kuten yliopistojen kirjastoista. Lainauskorvaus voi olla merkittäväkin summa tieto- tai oppikirjailijalle, jonka teoksia lainataan paljon. Korvausta maksetaan takautuvasti enintään kolmelta vuodelta.

Lainauskorvauksen saaminen edellyttää liittymistä Sanaston asiakkuusjärjestelmään. Tekijän tulee itse tarkastaa ja ylläpitää järjestelmässä olevien teostensa tiedot, jotta tilitykset voidaan maksaa täysimääräisesti kaikista teoksista.


 

Kopiosto

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö, johon kuuluu 45 järjestöä. Suomen tietokirjailijat ry on Kopioston jäsenjärjestö ja yhdistyksellä on vahva edustus Kopioston luottamuselimissä sekä asiantuntijatyöryhmissä.  

Kopiosto myöntää lupia teosten valokopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä erilaisiin av-teosten käyttötarkoituksiin. Kopiosto kerää korvaukset luvan saaneilta tahoilta ja tilittää ne jäsenjärjestöilleen, jotka jakavat ne edelleen jäsenillensä esimerkiksi apurahoina.

Suomen tietokirjailijat ry:n apurahoihin käytettävät varat ovat Kopioston keräämiä kollektiivisesti tilitettäviä tekijänoikeuskorvauksia. Siksi yhdistys pyytää jäseniltään ja muilta apurahanhakijoilta Kopiosto-valtakirjan, joiden valtuutuksella Kopiosto tekee kopiointisopimuksia muun muassa valtion, kuntien ja yritysten kanssa.