Jatkuvahakuiset apurahat

Suomen tietokirjailijoilta on haettavissa jatkuvahakuisia kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaan ja koulutukseen. Hakemuksia käsitellään kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella.

Kohdeapuraha voidaan myöntää vain hakijalle, jolla on riittävästi aiempaa tietokirjallista tuotantoa, joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Väitöskirja luetaan tietoteokseksi. Lisätietoja tietokirjallisuuden lajeista löytyy täältä.

Kohdeapuraha ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin vastaavan kohdeapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys aiemmasta vastaavasta kohdeapurahasta. Lisätietoja apurahaselvityksestä täällä.

Apuraha rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla, ja siksi valtakirja on tärkeä kriteeri apurahan myöntämisessä. Riittää, että Kopiosto-valtakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.

Apurahakohtaiset hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:
•    laitehankinta
•    matka
•    koulutus


Apurahapäätösten valmisteluprosessi

Apurahahakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa järjestösihteeri Marianne Kuukka arkisin klo 12–15, p. 09 454 2250 tai toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi. Löydät poikkeavat palveluajat täältä.

Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus päättää kohdeapurahoista.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen.

Yhdistys käsittelee apurahahakijoiden henkilötietoja. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Suomen tietokirjailijat ry:ssä saat täältä.

Apurahansaajan nimi ja myönnetty määrä julkaistaan myös yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistys ilmoittaa 1 000 euroa ja sen ylittävät kohdeapurahat verottajalle.

Voit tiedustella kielteisen päätöksen perusteluita toiminnanjohtaja Sanna Haanpäältä (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi), joka toimii hallituksen sihteerinä.

 


Kohdeapurahan käyttäminen

Apuraha maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille noin kolmen viikon kuluessa hallituksen päätöksestä. Apurahan voi kuitenkin käyttää heti hallituksen myöntävän päätöksen jälkeen.

Henkilökohtaista kohdeapurahaa ei saa siirtää käytettäväksi yrityksen tililtä.

Huomioithan, että kohdeapuraha on käytettävä kokonaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen ja käyttö todennetaan maksutositteilla.

Apurahan käyttötarkoituksen muuttamiseen on pyydettävä lupa kirjallisesti yhdistyksen toiminnanjohtajalta, sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi.

Käytetystä kohdeapurahasta on annettava selvitys kuuden kuukauden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvitysohjeet ja -lomake löytyvät täältä.