Jatkuvahakuiset apurahat

Tietokirjailijoiden haettavissa jatkuvasti ovat apurahat

Jatkuvahakuisia kohdeapurahoja haetaan lomakkeella, jonka voi tulostaa kunkin hakemuksen sivulta. Täytetty ja allekirjoitettu hakemus postitetaan yhdistyksen toimistoon hallituksen käsittelyä varten.

Apuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Tietokirjallisuuden lajit.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Kopiosto-valtakirjan antaminen yhdistykselle on tärkeä kriteeri apurahan myöntämisessä. Riittää, että Kopiosto-valtakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.


Milloin hakemus on jätettävä?

Hakemustietojen rekisteröimistä varten hakemukset on jätettävä toimistoon hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta. Rekisteröinnin jälkeen työvaliokunta valmistelee apurahapäätökset tekemällä ehdotuksensa hallitukselle. Sekä työvaliokunta että hallitus kokoontuvat vuodessa kuusi kertaa, kolmesti keväällä ja kolmesti syksyllä.

Kesäkuun kokoukseen saapuneet hakemukset ovat käsittelyssä. Päätös julkistetaan 5.6.2020 täällä.

Elokuun kokousta varten hakemusten on oltava toimistossa maanantaihin 3.8. mennessä. Päätös julkistetaan 24.8.2020.

Lokakuun kokousta varten hakemusten on oltava toimistossa perjantaihin 18.9. mennessä. Päätös julkistetaan 9.10.2020.

Joulukuun kokousta varten hakemusten on oltava toimistossa perjantaihin 20.11. mennessä. Päätös julkistetaan 11.12.2020.