Jatkuvahakuiset apurahat

Suomen tietokirjailijoilta on haettavissa jatkuvahakuisia kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaa ja koulutukseen. Hakemuksia käsitellään kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella.

Kohdeapuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Väitöskirja luetaan tietoteokseksi. Lisätietoja tietokirjallisuuden lajeista löytyy täältä.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin vastaavan kohdeapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys aiemmasta kohdeapurahasta. Lisätietoja apurahaselvityksestä täällä.

Apuraha rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla, ja siksi valtakirja on tärkeä kriteeri apurahan myöntämisessä. Riittää, että Kopiosto-valtakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.

Apurahakohtaiset hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:
•    laitehankinta
•    matka
•    koulutus


Apurahapäätösten valmisteluprosessi

Apurahahakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa järjestösihteeri Marianne Kuukka maanantaista perjantaihin klo 12–15, puh. 09 454 2250 tai toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi. Löydät poikkeavat palveluajat täältä.

Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus päättää kohdeapurahoista työvaliokunnan esityksen pohjalta.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen.

Apurahansaajan nimi ja myönnetty summa julkaistaan myös yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistys ilmoittaa 1000 euroa ja sen ylittävät kohdeapurahat verottajalle.

Voit tiedustella kielteisen päätöksen perusteluita toiminnanjohtaja Sanna Haanpäältä (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi), joka toimii työvaliokunnan ja hallituksen sihteerinä.

 


Kohdeapurahan käyttäminen

Henkilökohtainen kohdeapuraha maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille noin kolmen viikon kuluessa päätöksestä. Apurahan voi kuitenkin käyttää heti hallituksen myöntävän päätöksen jälkeen.

Apurahaa ei saa siirtää käytettäväksi yrityksen tililtä.

Huomioithan, että kohdeapuraha on käytettävä kokonaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen ja käyttö todennetaan maksutositteilla.

Apurahan käyttötarkoituksen muuttamiseen on pyydettävä lupa kirjallisesti yhdistyksen toiminnanjohtaja Sanna Haanpäältä (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi).

Käytetystä kohdeapurahasta on annettava selvitys kuuden kuukauden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvitysohjeet ja -lomake löytyvät täältä.