Syksyn apurahat

Suomen tietokirjailijat ry julistaa syyskuussa haettavaksi työskentelyapurahoja oppi- ja tietokirjailijoille luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

Syksyn 2022 apurahahaku alkaa 1.9.2022 ja päättyy 30.9.2022 klo 16.00.


Kenelle ja mihin käyttötarkoitukseen apuraha voidaan myöntää?

Syksyn apuraha voidaan myöntää hakijalle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Väitöskirja luetaan tietoteokseksi. Lisätietoja tietokirjallisuuden lajeista löytyy täältä. Esikoistietokirjaa varten apurahaa voi hakea maaliskuussa täältä.

Apurahan hakeminen ja saaminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille, mutta työryhmän jäsenet voivat hakea apurahaa henkilökohtaisella hakemuksellaan.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan tieto- tai oppikirjojen käsikirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Tietokirjallinen työskentely on voinut alkaa jo ennen apurahan hakemista, mutta apurahalla tuetun kirjoitustyön on jatkuttava apurahan maksamisen jälkeisenä aikana. Syksyn apurahat maksetaan 21.12.2022.

Apuraha ei edellytä päätoimista työskentelyä, eikä apurahaa myönnetä tietyn mittaiseen käyttöaikaan. Päätoimiseen työskentelyyn voi hakea puolivuotisapurahaa maaliskuussa täältä.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin työskentelyapurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys edellisestä vuoden 2009 jälkeen myönnetystä apurahasta. Apurahaselvitys tehdään vasta sitten, kun apurahalla tuettu hanke on julkaistu tietokirjana tai -kirjoina, tai olet luovuttanut valmiin käsikirjoituksen sopimuksen mukaisesti ja todistetusti kustantajallesi. Lisätietoja apurahaselvityksestä täällä.

Apuraha rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla, ja siksi valtakirja on tärkeä kriteeri apurahan myöntämisessä. Riittää, että Kopiosto-valtakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.

Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen työskentelyapuraha voidaan myöntää vain kerran.


Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Syksyn apurahaa ei myönnetä kaunokirjalliseen työskentelyyn, tieteelliseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin, valokuvaukseen, matkakuluihin tai muihin itse kirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin.


Apurahapäätösten valmisteluprosessi

Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus päättää apurahoista apurahatoimikunnan esityksen pohjalta.

Apurahansaajan nimi, kotipaikka, hanke ja myönnetty summa julkaistaan 9. joulukuuta 2022 klo 14.00 yhdistyksen verkkosivuilla. Syksyn apurahat maksetaan 21.12.2022.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen.

Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen. Voit halutessasi tiedustella kielteisen päätöksen perusteluita toiminnanjohtaja Sanna Haanpäältä (sanna.haanpaa[at]suomentietokirjailijat.fi), joka toimii apurahatoimikunnan ja hallituksen sihteerinä.

Apurahan saaja, katso lisätietoja täältä.