Syksyn apurahat

Suomen tietokirjailijat ry julistaa syksyisin haettavaksi apurahoja luovaan kirjalliseen työskentelyyn oppi- ja tietokirjailijoille. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Syksyn apurahahaku

Syksyn apurahahaku on syyskuussa.

Päätökset apurahoista tehdään hallituksen kokouksessa joulukuussa. Syksyn 2019 apurahansaajien nimet, kotipaikka, hanke ja myönnetty summa julkaistaan 13. joulukuuta 2019 klo 14.00 yhdistyksen verkkosivuilla.

Myönteisestä apurahapäätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen.

Syksyn 2019 apurahat maksetaan joulukuussa viikolla 52.


Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, joka linkitetään tälle sivulla hakuaikana.

Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, lue täyttöohjeet tästä.

Mikäli haet apurahaa kahteen tai useampaan hankkeeseen, laadi kullekin hankkeelle oma hakemuksensa.

Aikaisemmin myönnettyjen syksyn apurahojen enimmäissummia voi tarkastella yhdistyksen verkkosivuilla.

Selkeästi laadittu hakemus on tärkein edellytys apurahan saamiselle. Katso vinkkejä hakijan avuksi täältä.


Kenelle ja mihin käyttötarkoitukseen syksyn apuraha voidaan myöntää?

Apurahaa voivat hakea kaikki oppi- ja tietokirjailijat, jotka ovat aiemmin kirjoittaneet yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille. Työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja.

Hakijan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Esikoistietokirjaa varten apurahaa voi hakea kevään haussa.

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Kopiosto-valtakirjan antaminen yhdistykselle on tärkeä kriteeri apurahan myöntämisessä. Riittää, että Kopiosto-valvontavaltakirja annetaan yhdistykselle vain kerran. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.

Jos hakija on saanut Suomen tietokirjailijat ry:ltä aiemmin luovan apurahan, on uuden apurahan saamisen edellytyksenä hyväksytty apurahaselvitys aiemmasta apurahasta. Apurahan saajalla täytyy siis olla edellisen luovan apurahan jälkeen julkaistua uutta tuotantoa.

Apuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia. Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti. Kuhunkin hankkeeseen apuraha myönnetään vain kerran.


Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Syksyn apurahoja ei myönnetä akateemiseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin eikä valokuvaukseen tai matkakuluja varten.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.


Päätösten valmisteluprosessi

Apurahoista päättää Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus joulukuun kokouksessaan. Esitykset hallitusta varten valmistelee yhdistyksen apurahatoimikunta. Hallitus päättää apurahoista harkintansa mukaan esityksen pohjalta.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje apurahan saajalle, kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen. Apurahansaajan nimi, kotipaikka, hanke ja myönnetty summa julkaistaan 13. joulukuuta 2019 klo 14.00 yhdistyksen verkkosivuilla.

Syksyn apurahat maksetaan viikolla 52.

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa yhdistyksen järjestösihteeri Marianne Kuukka hakuaikana maanantaista perjantaihin klo 13-16, puh. 09 4542 250 tai toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi.