Muut julkaisut

 

PIRJO HIIDENMAA & KATRI MAASALO (toim.)
He kirjoittavat öisin – mutta miksi? Tietokirjailijat kertovat

Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 2008, 303 sivua. Painos loppu.

Suomen tietokirjailijat ry on Suomen suurin kirjailijajärjestö. Yhdistyksessä on yli 2 200 tieto- ja oppikirjailijaa, joiden tuotantoon kuuluu yleisiä tietokirjoja, oppikirjoja, sanakirjoja ja tietokirja-artikkeleita.

25-vuotisantologiassa on 53 tarinaa siitä, miten tietokirjailijaksi tullaan. Toiselle tietokirjailijuus on pitkäikäinen haave, toiselle sattumien summa. Lopputulos on kuitenkin sama: he luovat tietokirjallisuutta – sivistyksemme ja kulttuurimme kivijalan.

 


PIRKKO LEINO-KAUKIAINEN
Tiedon taitajat – Suomen tietokirjailijat ry:n historia

Suomen tietokirjailijat ry ja Edita, Helsinki 2003. 253 sivua. Loppuunmyyty.

Tietokirjailijoiden Liitto perustettiin 1961 ja Oppikirjantekijät ry 1972. Vuonna 1983 nämä yhdistyivät Suomen tietokirjailijat ry:ksi. Kirja-alan rakennemuutokset ovat luoneet sen toimintaympäristön, johon tietokirjallisuuden tekijät ovat eri aikoina sijoittuneet. Tätä taustaa vasten on myös tarkasteltava heidän yhdistystoimintansa kehitystä, suhdetta muihin alan tekijöihin ja järjestöihin sekä tietokirjallisuuden asemaa yhteiskunnassa.

 


KAISA HÄKKINEN
Suomalaisen oppikirjan vaiheita

Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 2002. 94 sivua. Loppuunmyyty.

Yleisesitys oppikirjallisuuden kehityksestä Agricolan päivistä 1900-luvulle saakka. Kirjassa pohditaan myös oppikirjan luonnetta ja sen suhdetta muihin tietokirjoihin ja tutkimukseen sekä kuvaillaan, miten oppikirjaa kirjoitetaan ja luetaan. Suomalaisen oppikirjan vaiheita antaa selkeän kuvan siitä, kuinka hitain ja hapuilevin askelin vuosisata vuosisadalta oppikirja-alalla on edetty yltäkylläiseen nykyhetkeen.

 


KARI VAIJÄRVI (toim.)
Opi, oivalla, osaa. Lasten ja nuorten tietokirjallisuudesta

Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 2001. 56 sivua. Loppuunmyyty.

Julkaisu esittelee vuosituhannen vaihteen molempien puolien lasten ja nuorten tietokirjallisuutta ja sen suuntauksia, nostaa esiin omia kotimaisia tekijöitämme ja pohtii veteen piirrettyä fiktion ja faktan kanssakäymistä. Opi, oivalla, osaa esittelee historiallisen nuortenkirjankirjoittamista, miten tietoa välitetään huumorin avulla, faktaa ja fiktiota luonnosta ja kulttuurista, lasten tietokirjasta koulussa sekä kirjaston tavoista leikkiä tiedolla.

 


RAIMO JUSSILA, AULIKKI KALALAHTI & SIRKKA RAUTOJA (toim.)
Tieto ja kirja

Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 2001. 212 sivua. Loppuunmyyty.

Tieto ja kirja -artikkeliteoksessa tunnetut kirja-alan tutkijat ja vaikuttajat arvioivat kirjan kestävyyttä tiedon välittäjänä ja ymmärryksen lisääjänä nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Kirja elää edelleen vahvasti, etenkin tietokirja. Uudet julkaisumenetelmät ovat tulossa kirjan rinnalle mutta eivät sitä syrjäytä. Tietokirjallisuudessa ei ole kyse vain faktoista ja objektiivisesta tiedosta, vaan tarvitaan paitsi syvällistä asiantuntemusta myös tulkitsijaa ja välittäjää.