TIETOKIRJAILIJAESITTELYSSÄ:
Tietokirjailijapalkinnon lokakuussa saanut Jouko Rikkinen on ansioitunut tietokirjoit-tamisen lisäksi myös luontokuvaajana. Pensaat, sammaleet ja sarat kasvitieteen professori on jo laittanut ojennukseen, ja mielellään hän tekisi paksun ja runsaasti kuvitetun teoksen myös lannalla elävien piensienten maailmasta. Tutustu Joukoon!