Suomen tietokirjailijat ry:n juhlakirja

Ida Henritius, Olli Löytty & Anne Mäntynen (toim.)

Tietokirjallisuuden lajit ja rajat

Gaudeamus 2023

Suomen tietokirjailijat täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi julkaistu uutuuskirja käsittelee tietokirjallisuuden eri lajeja. Ida Henritiuksen, Olli Löytyn ja Anne Mäntysen toimittama Tietokirjallisuuden lajit ja rajat (Gaudeamus) antaa tutkimukseen perustuvan kuvan tietokirjallisuuden kentästä erityisesti Suomessa. 

Tietokirjallisuudesta puhutaan usein yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikka se sisältää lukuisia eri lajeja elämäkerroista kädentaito-oppaisiin ja matkakertomuksista tutkimuskirjallisuuteen. Toisaalta lajit eivät ole tarkkarajaisia, ja moni teos myös sijoittuu tieto- ja kaunokirjallisuuden välimaastoon. Tietokirjallisuuden piiriin lukeutuvat myös lajit, jotka sisältävät mielipiteitä, muistelua ja uskomuksia. 

Tietokirjallisuuden lajit ja rajat lähestyy aihetta kirjallisuuden- ja kielentutkimuksen sekä tiedon tuotannon ja esittämisen näkökulmista. Teoksen keskenään keskustelevissa artikkeleissa asiantuntijat tarjoavat useita vaihtoehtoisia mutta keskenään risteäviä polkuja tietokirjallisuuden tutkimukseen. 

Mikä merkitys kokemus- ja tutkimustiedolla on eri kirjallisuuden lajeissa? Mikä erottaa eri kirjallisuuden lajit toisistaan? Missä menee kauno- ja tietokirjallisuuden raja? Entä mitkä ovat yleistajuisen kirjallisuuden ja tutkimuskirjallisuuden erot? 

Teoksesta on hyötyä tutkijoille, opiskelijoille, kirja-alan toimijoille ja kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin tietokirjallisuuden moninaisuutta ja merkitystä.

Lisätietoa kirjasta, sisällys ja kaikkien kirjoittajien esittelyt Gaudeamuksen verkkosivuilla.

Arvostelukappaleet: lasse.leminen@gaudeamus.fi 

Lisätiedot 

Anne Mäntynen, Suomen tietokirjailijoiden varapuheenjohtaja 
anne.mantynen@helsinki.fi 
p. 0500 345 153

Toimittajat 

Ida Henritius, FM, on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa.

Olli Löytty, FT, dosentti (Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto) toimii kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen apulaisprofessorina Turun yliopistossa vuodesta 2024 alkaen.
Yhteydenotot: olli.loytty@utu.fi | p. 045 126 7102

Anne Mäntynen toimii tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professorina Helsingin yliopistossa. Yhteydenotot: anne.mantynen@helsinki.fi | p. 0500 345 153