Apuraha esikoistietokirjaan

Kenelle apuraha esikoistietokirjaan voidaan myöntää?

Muut kuin yhdistyksen jäsenet voivat hakea maaliskuun haussa apurahaa esikoistietokirjan kirjoittamiseen henkilökohtaisella hakemuksella.

Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät kevään apurahojen esittelysivulta täältä.

Apuraha on tarkoitettu kattamaan kirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Hakijan aiempi kirjallinen työskentely kuten opinnäytetyö tai journalistinen tuotanto kannattaa mainita hakemuksessa.

Koska väitöskirja luetaan tietoteokseksi, väitöskirjan kirjoittaneet voivat hakea työskentelyapurahaa muissa kevään hakukategorioissa tai syksyn haussa. Lisätietoja tietokirjallisuuden lajeista löytyy täältä.

Kun kirjoitustyö on julkaistu tietokirjana, apurahasta tehdään selvitys selvityslomakkeella. Uuden työskentelyapurahan saamisen edellytyksenä on hyväksytty apurahaselvitys.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Esikoistietokirjojen apurahoja ei myönnetä kaunokirjalliseen työskentelyyn, tieteelliseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin, valokuvaukseen, matkakuluihin tai muihin itse kirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin.