Apuraha esikoistietokirjaan

 

Kenelle apuraha esikoistietokirjaan voidaan myöntää?

Muut kuin yhdistyksen jäsenet voivat hakea maaliskuussa apurahaa esikoistietokirjan kirjoittamiseen henkilökohtaisella hakemuksella. Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät kevään apurahojen esittelysivulta täältä.

Hakijalta edellytetään aiempaa näyttöä kirjallisesta työskentelystä, esimerkiksi opinnäytetyötä tai journalistista tuotantoa.

Hakijan toivotaan jättävän Kopiosto-valtakirja yhdistykselle hakemuksen yhteydessä. Löydät valtakirjalomakkeen ja täyttöohjeet täältä.

 
Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Esikoistietokirjojen apurahoja ei myönnetä tieteelliseen tutkimustyöhön, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin tai valokuvaukseen eikä matkakuluihin.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.