Kustannussopimussuositus

Käsikirjoituksen luovuttaminen

Kustannussopimuksissa sovitaan tavallisesti siitä ajankohdasta, johon mennessä tekijän tulee toimittaa teoksen valmis käsikirjoitus kustantajalle. Tekijän on hyvä kertoa kustantajalle käsikirjoituksen eri vaiheista ja ilmoittaa myös hyvissä ajoin, mikäli hän epäilee käsikirjoituksen viivästyvän suunnitellusta aikataulusta. Kustantajat suhtautuvat tavallisesti ymmärtäväisesti käsikirjoituksen toimittamisessa tapahtuneisiin pieniin viiveisiin, mutta tekijän tulee pyrkiä siihen, että käsikirjoitus valmistuu sovitun aikataulun mukaisesti. Tekijän tulee huomioida, että kustantajalla on oikeus purkaa kustannussopimus, mikäli tekijä ei ole toimittanut käsikirjoitusta sovitussa ajassa.

Käsikirjoituksen luovuttamisen yhteydessä tulee toisinaan pohdittavaksi se, mitä voidaan pitää valmiina käsikirjoituksena. Kustannustoimittaja ja tekijä muokkaavat lähes poikkeuksetta yhteistyössä tekijän kustantajalle luovuttamaa käsikirjoitusta ennen teoksen painamista. Tarvetta hyvän toimitustavan mukaiselle oikoluku- ja toimitustyölle ei voida pitää osoituksena siitä, ettei tekijä olisi toimittanut kustantajalle valmista käsikirjoitusta. Mikäli tekijä on luovuttanut kustantajalle laajuudeltaan ja aihepiiriltään sopimuksen mukaisen tekstin sovittuun ajankohtaan mennessä, hänen voidaan lähtökohtaisesti katsoa täyttäneen käsikirjoituksen luovuttamiseen liittyvän velvollisuutensa. Sitä, milloin käsikirjoitusta voidaan pitää valmiina, arvioidaan kuitenkin jokaisessa tapauksessa erikseen.