Kustannussopimussuositus

Kustannussopimuksen irtisanominen

Sekä tekijällä että kustantajalla on oikeus irtisanoa kustannussopimus, jos tästä on sovittu. Sopimuksen irtisanominen eroaa purkamisesta kahdella tavalla: sitä ei tarvitse perustella mitenkään (ellei näin ole sovittu) ja sopimus päättyy vasta irtisanomisajan jälkeen. Kun irtisanomisaika on päättynyt, kaikki tekijän luovuttamat oikeudet palautuvat tekijälle ja hän on vapaa käyttämään niitä haluamallaan tavalla eli esimerkiksi tarjoamaan käsikirjoitusta toiselle kustantajalle, julkaisemaan teoksen muussa julkaisumuodossa tai käyttämään teoksen osaa jossakin muussa teoksessa. Irtisanominen on yleensä mahdollista vasta tietyn aikarajan umpeuduttua.

Oppimateriaalin osalta irtisanomisen tulisi olla mahdollista viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun teos ensimmäistä kertaa julkaistiin. Muiden teosten osalta aikarajan tulisi olla enintään viisi vuotta. Mikäli sopimuksessa sovitaan irtisanomisoikeudesta, on syytä määrittää myös irtisanomisaika eli aika, jonka jälkeen sopimus päättyy.