Kustannussopimussuositus

Tarvepainatus (Print on Demand, POD)

Tarvepainatuksena tehdyllä ns. PoD -kirjalla tarkoitetaan digitaalisesti tilauksen mukaan painettua kirjaa, jota painetaan useimmiten pieniä määriä kerrallaan. Tämä ei sisälly ns. normaalin painetun kirjan määritelmään, ja oikeudesta ottaa PoD-kirja tuleekin sopia aina erikseen. Tarvepainatuksen avulla kustantaja pystyy yhtäältä pienentämään omaa riskiään, koska painosmäärien optimointi on helpompaa ja toisaalta kirjan elinkaarta voidaan pidentää, koska loppuunmyytyä teosta voidaan digitaalisesti monistaa pieniäkin määriä.

Tarvepainatukseen liittyy tiettyjä erityiskysymyksiä, jotka tulee ottaa huomioon kustannussopimusta solmittaessa. Tällaisia ovat muun muassa: 

  • painosmäärään liittyvät kysymykset eli otetaanko teoksesta ensin kirjapainossa ns. tavallinen painettu kirja, jolle määritellään joku vähimmäispainosmäärä ja voidaanko sen jälkeen PoD-tekniikalla otettavien painosten määrää määritellä sopimuksessa ollenkaan;
  • uusintapainokseen tehtävien muutosten osalta sopimussuosituksen säännökset eivät välttämättä sovellu PoD-menetelmällä otetuissa painoksissa, kun uusia painoksia voidaan ottaa useita pieniä eriä sekä
  • oikeuksien palautumiseen liittyvät kysymykset eli miten määritellään se, millä perusteella tekijä voi pyytää kustantajaa palauttamaan luovuttamansa oikeudet.