Tietokirjoja kouluun! Lukuvinkkejä yläkouluun ja lukioon -kirjakatalogi

Koonnut: Pirjo Hiidenmaa, Monica Pylkkö ja Hannu Riipinen

Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 2018, 88 sivua

Pirjo Hiidenmaan, Monica Pylkön ja Hannu Riipisen kokoama yli sata teosta esittelevä Tietokirjoja kouluun! Lukuvinkkejä yläkouluun ja lukioon -katalogi on tehty helpottamaan ajankohtaisten ja laadukkaiden tietokirjojen löytämistä ja valitsemista. Katalogi on sarjassaan toinen yläkouluille ja lukioille suunnattu tietokirjallisuusvihkonen.

Vuoden 2016 opetussuunnitelman myötä tietokirjojen käyttö koulujen kirjallisuuden opetuksessa lisääntyi. Tietokirjavinkkikatalogit on tehty vastaamaan tähän tarpeeseen. Ensimmäinen yläkoulun ja lukion katalogi ilmestyi vuonna 2016, ja vinkkikatalogi alakouluun ja esiopetukseen ilmestyi vuonna 2017.

Uudessa katalogissa kirjat on jaoteltu 18 eri aihealueen mukaan: kirjoja löytyy muun muassa teemoilla ympäristö ja luonto, elämäntaito ja elämäntavat, tieto ja sen luotettavuus, historia, harrasteet, ruokakirjat ja urheilu.

Kirjakatalogista löytyy myös harjoituksia, joiden kautta nuoret pääsevät käsittelemään kirjallisuutta pintaa syvemmältä. Vaikka katalogi on suunnattu erityisesti opettajille ja yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille, sopivat sen kirjavinkit kaikille.

Lue katalogia verkossa:

Tietokirjoja kouluun! Lukuvinkkejä yläkouluun ja lukioon 2018