Teoksen julkaiseminen

Kustannussopimuksessa on perusteltua sopia ajankohdasta, johon mennessä kustantajan tulee julkaista käsikirjoitus. Kohtuullinen aika käsikirjoituksen julkaisemiseen voi olla esimerkiksi kuudesta kuukaudesta vuoteen. Tiettyjen teostyyppien osalta saattaa olla tarpeellista sopia lyhyemmästäkin ajasta, jos teos esimerkiksi vanhenee sisällöllisesti kovin nopeasti tai sen halutaan ilmestyvän tiettynä vuodenaikana.

Mikäli julkaisuajasta ei sovita sopimuksessa, sovellettavaksi tulee tekijänoikeuslain 34 §, jossa julkaisuaika on säädetty suhteellisen pitkäksi: kirjallisten teosten osalta se on kaksi vuotta. Jos julkaisuun varattu aika kuluu umpeen, eikä kustantaja ole julkaissut teosta, tekijä voi purkaa kustannussopimuksen ilmoittamalla tästä kustantajalle kirjallisesti. Hänellä on oikeus pitää saamansa palkkio. Tämän jälkeen tekijä on vapaa sopimaan jonkun muun tahon kanssa teoksen julkaisemisesta tai hyödyntämään teostaan muulla tavoin.