Apurahan saajalle

Kun kevään tai syksyn työskentelyapuraha myönnetään

 • Apurahansaajan nimi, kotipaikka, hanke ja myönnetty summa julkaistaan yhdistyksen verkkosivulla.
 • Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen.
 • Apuraha maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.
 • Yhdistys ilmoittaa apurahan verottajalle. Jokaisen apurahan saajan on itse vastattava apurahansa mahdollisesta verotuksesta. Lisätietoa täältä (sivulla alempana).
 • Koska apuraha on aina henkilökohtainen, apurahaa ei voi jakaa toisen kanssa.
 • Apurahan saaminen vaikuttaa sosiaalietuuksiin ja sosiaaliturvaan. Lisätietoa täältä.
 • Apurahan saaja voi hakea eläkevakuutusta Melasta.
 • Apurahahankkeen vaihtamiseen on pyydettävä lupa kirjallisesti yhdistyksen toiminnanjohtajalta jo siinä vaiheessa, kun uuden hankkeen käsikirjoitus on keskeneräinen.
 • Apurahalla kirjoitetun teoksen saatesanoissa tai nimiön kääntöpuolella tulee mainita, että teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.
 • Kun teos on julkaistu, apurahan saaja tekee apurahaselvityksen selvityslomakkeella, joka on tulostettavissa yhdistyksen verkkosivuilta täällä. Jos julkaisulla on useita tekijöitä, jotka ovat saaneet yhdistyksen apurahan, jokainen selvittää apurahansa henkilökohtaisesti.
 • Apurahaselvityksen liitteenä voi halutessaan lähettää teoksen, johon apuraha on saatu. Mikäli teoksen lähettää kustantaja, on lähetyksen sisällettävä tieto, kenen selvitykseen teos liittyy. Jos julkaisulla on useita tekijöitä, riittää että kirjaa lähetetään toimistoon vain yksi kappale.