Apuraha laitehankintaan

Tietokirjailijat voivat hakea apurahoja laitehankintaa varten ympäri vuoden.

Laiteapurahoja haetaan erillisellä lomakkeella.

Lataa laiteapurahahakemus tästä.
(Aktiivilomakkeen täyttämiseen tarvitset Adobe Acrobat -ohjelman. Jos sinulla ei ole Acrobat-ohjelmaa koneellasi, voit asentaa sen ilmaiseksi Adoben verkkosivuilta.)


Laiteapurahan käyttötarkoitusta ei välttämättä tarvitse sitoa yksittäiseen hankkeeseen, vaan hakemus perustellaan laitteen yleisellä tarpeella.

Laitehankintaan tarkoitetun apurahan enimmäissumma on 800 euroa (2019).

Jos hankintakustannus on suurempi kuin myönnetty apuraha, erotuksen voi vähentää verotuksessa. Apuraha tulee käyttää kokonaan siihen tarkoitukseen, johon se on haettu. 

Laiteapuraha on tarkoitettu luovaan kirjalliseen työskentelyyn, aineistojen tallennukseen ja arkistointiin, tiedonhakuun, työpisteen ergonomiaan tai muuhun vastaavaan liittyvän laitteen, ohjelman tai apuvälineen hankintaan. Apurahaa ei myönnetä esimerkiksi digikameran, puhelimen, kuvienkäsittely- tai taitto-ohjelman hankintaan.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo hankittuun laitteeseen.

Laiteapurahoja voidaan myöntää samalle henkilölle uudestaan, jos apurahojen välissä on ollut kolme apurahavapaata kalenterivuotta. Koska hakemuksia tulee paljon, ja apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti, kiertoväli voi olla pitempikin.

Jatkuvahakuisten apurahahakemusten käsittelyaika on 2–3 kuukautta. Kesäkuukausina hakemuksia ei käsitellä.

Myönteisestä päätöksestä lähetetään kirje apurahan saajalle. Lisäksi apurahan saajan nimi ja summa julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla kohdassa myönnetyt apurahat.


Milloin hakemus on jätettävä?

Hakemustietojen rekisteröimistä varten hakemukset on jätettävä toimistoon hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta. Rekisteröinnin jälkeen työvaliokunta valmistelee apurahapäätökset tekemällä ehdotuksensa hallitukselle. Sekä työvaliokunta että hallitus kokoontuvat vuodessa kuusi kertaa, kolmesti keväällä ja kolmesti syksyllä.

Kesäkuun kokoukseen saapuneet hakemukset ovat käsittelyssä. Päätös julkistetaan 5.6.2020 täällä.

Elokuun kokousta varten hakemusten on oltava toimistossa maanantaihin 3.8. mennessä. Päätös julkistetaan 24.8.2020.

Lokakuun kokousta varten hakemusten on oltava toimistossa perjantaihin 18.9. mennessä. Päätös julkistetaan 9.10.2020.

Joulukuun kokousta varten hakemusten on oltava toimistossa perjantaihin 20.11. mennessä. Päätös julkistetaan 11.12.2020.


Miten selvitys tehdään?

Kaikista Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämistä apurahoista on tehtävä selvitys. Selvitys tehdään valmiille lomakkeelle.

Edellinen apuraha pitää olla selvitetty ennen kuin seuraava apuraha voidaan myöntää.