Kustannussopimussuositus

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Erimielisyydet tulee luonnollisesti pyrkiä ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Näihin neuvotteluihin yhdistyksen jäsenet voivat saada apua yhdistyksen lakimiehiltä. Mikäli tekijä ja kustantaja eivät pysty ratkaisemaan sopimukseen liittyvää ristiriitaa neuvotteluteitse vaan joudutaan menemään oikeuteen, oikea paikka oikeudenkäynnille on yleensä Helsingin käräjäoikeus. Kustannussopimuksissa tarjotaan joskus välimiesmenettelyä erimielisyyksien ratkaisemiseen. Tähän ei kuitenkaan tulisi suostua, koska välimiesmenettely on usein erittäin kallista.